Gower College Swansea

Sport And Protective Services Lecturer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£22,581 - £44,442 pa
Posted
02 Feb 2023
Closes
14 Feb 2023
Ref
JAN20238883
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Gower College Swansea are looking to appoint an outstanding practitioner to primarily support delivery on Level 2 and Level 3 Sport, and Sport Science courses across our two main delivery campuses in Gorseinon and Tycoch.  
The successful candidate will be able to deliver on general units such as Research Methods, Current Issues, and Investigating Business in Sport and the Active Leisure Industry, along with practical sport and skills-related modules as part of their teaching programme with additional responsibilities in tutorial also likely.  

The candidate will be expected to demonstrate a commitment for continual improvement, a passion for innovation and excellence in teaching and learning, and be adept at motivating and inspiring learners from a range of backgrounds and level of prior achievement.

As part of a committed team, they will be keen to support both curricular and extra-curricular enrichment activities for learners and recognise the importance of active, vocationally relevant learning approaches.

The ability to speak Welsh is desirable.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Benefits:
28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Diogelu

Cyfeirnod: JAN20238888

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am ymarferydd rhagorol i gyflwyno cyrsiau Chwaraeon Lefel 2 a 3 a chyrsiau Gwyddor Chwaraeon ar draws ein dau brif gampws, Tycoch a Gorseinon. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu cyflwyno unedau cyffredinol megis Dulliau Ymchwilio, Materion Cyfoes, Ymchwilio i Fusnes ym maes Chwaraeon a’r Diwydiant Hamdden Egnïol, ynghyd ag unedau ymarferol sy’n ymwneud â chwaraeon a sgiliau. Bydd hyn yn debygol o gynnwys cyfrifoldebau ychwanegol megis gweithredu fel tiwtor.

Bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus ddangos ymrwymiad i wellant parhaus, angerdd am arloesi a rhagoriaeth mewn addysgu a dysgu a gallu i ysbrydoli ac ysgogi dysgwyr o ystod eang o gefndiroedd a lefelau gwahanol.

Fel rhan o dîm ymroddedig, byddwch yn awyddus i gefnogi gweithgareddau cyfoethogi cwricwlaidd ac allgyrsiol ar gyfer dysgwyr, ac yn cydnabod pwysigrwydd dulliau dysgu gweithredol a galwedigaethol.

Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol iawn.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Cyflog: £22,581 - £44,442 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad. 

Buddion:
Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.