Gower College Swansea

Lecturer in Computing

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,506 - £42,326 pa
Posted
19 Jan 2023
Closes
01 Feb 2023
Ref
JAN20235970
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent

The College is seeking an experienced, qualified, committed, highly motivated individual to join its bank of lecturing staff and deliver and assess on a range of courses in Computing and IT, to include BTEC Computing Level 2 and 3, A level Computer Science and the new A Level Digital Technology.

With solid Computing knowledge you will ideally hold a degree level qualification in Computer Science/IT. A recognised teaching qualification or the willingness to work towards one is essential. You will develop and employ a variety of learning strategies, including the use of ILT, to ensure excellence in teaching and learning and the achievement of course targets for retention and attainment. 

A clear and confident communicator, you will have the ability to motivate and inspire students. You will have good organisational and problem solving skills and the ability to work both on your own initiative and as part of a team. You will be prepared to work flexibly.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Benefits:
Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd mewn Cyfrifiadura

Cyfeirnod: JAN20235972

Mae’r Coleg yn chwilio am unigolyn profiadol, cymwysedig, ymroddedig a brwdfrydig i ymuno â’i gronfa o staff darlithio ac i addysgu ac asesu amrywiaeth o gyrsiau mewn Cyfrifiadura a TG, gan gynnwys BTEC Cyfrifiadura Lefel 2 a 3, Safon Uwch Cyfrifiadureg a’r Safon Uwch newydd mewn Technoleg Ddigidol.

Gyda gwybodaeth gyfrifiadurol gadarn, yn ddelfrydol byddwch yn meddu ar gymhwyster lefel gradd mewn Cyfrifiadureg/TG. Mae cymhwyster addysgu cydnabyddedig neu barodrwydd i weithio tuag at un yn hanfodol. Byddwch yn datblygu ac yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau dysgu, gan gynnwys defnyddio TGD, i sicrhau rhagoriaeth mewn dysgu ac addysgu a chyflawni targedau cwrs ar gyfer cadw a chyrhaeddiad.

Yn gyfathrebwr clir a hyderus, bydd gennych y gallu i ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr. Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau da a’r gallu i weithio ar eich menter eich hun ac fel rhan o dîm. Byddwch chi’n barod i weithio’n hyblyg.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Cyflog: £21,506 - £42,326 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.

Buddion:
Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.