Gower College Swansea

Cleaner - based across various College sites

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£10.90 per hour
Posted
03 Jan 2023
Closes
31 Jan 2023
Ref
DEC20221409
Job Level
Facilities Support
Job Function
Estates and Facilities
Contract Type
Temporary
Hours
Part Time

If you like working as part of a busy cleaning team, we’d like to hear from you.

We have a number of flexible hourly paid vacancies available across various College sites.

We’re looking for hard working, reliable people with cleaning experience (although training can be provided).

You will be responsible for ensuring that College cleanliness is maintained on a daily basis.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. 

Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check.

Please note that we are expecting a high volume of applications for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Benefits:
28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

Glanhawyr - ar draws amrywiol safleoedd

Cyfeirnod: DEC20221430

Sifftiau Ar Gael: Dydd Llun - Dydd Gwener

Amseroedd: 05:15 - 09:00                     

Os ydych yn hoffi gweithio fel rhan o dîm glanhau prysur,  hoffem glywed gennych.

Mae gennym swyddi rhan amser ar gael ar draws amrywiol safleoedd y Coleg.

Rydyn ni'n chwilio am bobl ddibynadwy sy'n gweithio'n galed ac sy'n cael profiad o lanhau (er bod modd darparu hyfforddiant).

Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod glendid y Coleg yn cael ei gynnal o ddydd i ddydd.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 
 

Buddion:
28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Similar jobs

 • Chef

  • Bridgend, Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
  • £19,117 - £20,050 per annum
  • Bridgend College

  New

 • Cleaner 

  • Bridgend, Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
  • £21,029 pa (Scale 1) (pro-rata) - £10.90 per hour 
  • Bridgend College

Similar jobs

 • Chef

  • Bridgend, Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
  • £19,117 - £20,050 per annum
  • Bridgend College

  New

 • Cleaner 

  • Bridgend, Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
  • £21,029 pa (Scale 1) (pro-rata) - £10.90 per hour 
  • Bridgend College