Gower College Swansea

English GCSE Lecturer – Bank

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£14.86 - £29.25 Per Hour
Posted
03 Oct 2022
Closes
14 Oct 2022
Ref
SEP20221341
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Temporary
Hours
Part Time

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: GenericLecturerJDPS.doc

The College is seeking an enthusiastic, self-motivated and experienced English specialist to work as part of the College’s dedicated English Team.

The ability to be creative and adaptable in your approaches to delivery of GCSE English Language is essential.

You will be required to support the development of a digital curriculum and contribute to the quality process by

providing evidence of innovative teaching practices, which complement the blended learning delivery model.

You will receive the full support of our dynamic team and opportunities to bring your ideas to the role will be available.

This role may require working across Gower College Swansea campuses

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College

Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We

therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

 

 

Darlithydd Saesneg TGAU – Banc

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: GenericLecturer-JDPS(CYM).doc

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol, hunangymhelliol sydd ag arbenigedd mewn

Saesneg i weithio fel rhan o dîm Saesneg ymroddedig y Coleg.

Bydd angen i chi ddefnyddio dulliau creadigol a hyblyg o gyflwyno’r cymhwyster TGAU Saesneg iaith.

Bydd gofyn i chi gefnogi datblygiad cwricwlwm digidol a chyfrannu at y broses ansawdd drwy ddarparu tystiolaeth o arferion addysgu arloesol sy’n defnyddio dulliau dysgu cyfunol mewn perthynas â’r model dysgu.

Byddwch yn derbyn pob cymorth gan ein tîm deinamig ac yn cael cyfle i gyflwyno eich syniadau eich hunan i’r rôl.

Efallai bydd gofyn i chi weithio ar draws safleoedd Coleg Gwyr Abertawe.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.