Gower College Swansea

Mini Bus Drivers (Casual)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£9.90 Per Hour
Posted
21 Sep 2022
Closes
02 Oct 2022
Ref
SEP20228525
Job Level
Facilities Support
Job Function
Estates and Facilities
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Benefits: 28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: MinibusDrivers-JDPS-Sept22.doc

We are looking for drivers to support our sports academy programmes, Independent Living Skills and other learning areas, by transporting learners to activities and between campuses.  Driving College minibuses and other vehicles as required, this post would suit a person with a conscientious, approachable and flexible attitude. 

The successful candidate should be a good communicator and be confident in working with young people.  A first aid and manual handling qualification would be advantageous. 

A full, clean driving licence is essential for this post, with ideally Category D1 or equivalent, as is the commitment to undertake mandatory in house MIDAS training. 

This position is for ad-hoc hours as and when requested by departments.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Gyrwyr Bysiau Mini (Achlysurol)

Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: MinibusDrivers-JDPS-Sept22(CYM).docx

Rydym yn chwilio am yrwyr i gefnogi ein rhaglenni academi chwaraeon, SBA yn ogystal â meysydd eraill. Byddwch yn cludo dysgwyr i weithgareddau ac o gampws i gampws. Oherwydd bod gofynion y swydd yn gofyn ichi yrru bysiau mini a cherbydau eraill y Coleg, rhaid ichi fod yn unigolyn cydwybodol, hawdd mynd ato a hyblyg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfathrebwr da ac yn hyderus yn gweithio gyda phobl ifanc. Byddai meddu ar gymhwyster cymorth cyntaf a codi a chario yn fanteisiol.

Mae trwydded yrru lawn, glân yn hanfodol ar gyfer y swydd hon ac, yn ddelfrydol, bydd gennych drwydded Categori D1. Byddwch hefyd yn ymrwymedig i ymgymryd â hyfforddiant MIDAS fel rhan o’r swydd.

Mae'r swydd hon ar gyfer oriau ad-hoc yn ôl y gofyn gan adrannau.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Similar jobs

Similar jobs