Gower College Swansea

Recreation Assistant (Sports Centre)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£9.90 Per Hour
Posted
15 Sep 2022
Closes
26 Sep 2022
Ref
SEP20226925
Job Function
Estates and Facilities
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Benefits: Generous holiday allowance, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: RecreationAssistant-JDPS-Mar2022.doc

The Sports Centre has an exciting opportunity for a Casual Recreation Assistant to join their enthusiastic and hard-working team. The successful candidate will work around 5-10 hours per week over a weekend in a fun and enjoyable role.

Under the guidance of the Duty Supervisor and Manager, you will be responsible for the effective operation of the Sports Centre based on our vibrant Tycoch campus. 

Your role will require you to supervise children’s parties, coach activities and conduct gym inductions.  You will set up and de-rig equipment and carry out housekeeping duties to include cleaning and security. 

You must possess 5 GCSE’s Grade A-C or equivalent and excellent customer service skills.  A Sports Coaching Certificate is desirable as is a First Aid Qualification. 

If you believe you have the right skills to join the team we would love to hear from you!

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Cynorthwyydd Hamdden (Canolfan Chwaraeon)

Reference: SEP20226931

Expiry date: 23:59, Mon, 26th Sep 2022

Location: Abertawe

Salary: £9.90 Per Hour

Benefits: Lwfans gwyliau hael, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: RecreationAssistant-JDPS-Mar2022(CYM).doc

Dyma gyfle gwych i Gynorthwyydd Hamdden ymuno â thîm brwdfrydig ac egnïol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio tua 5-10 awr yr wythnos dros benwythnos mewn rôl hwyliog a phleserus.

Dan arweiniad y Rheolwr a’r Goruchwyliwr Dyletswydd, byddwch yn gyfrifol am weithredu’r Ganolfan Chwaraeon sydd wedi’i leoli ar gampws bywiog Tycoch.

Bydd eich cyfrifoldebau’n cynnwys goruchwylio partïon plant (wrth redeg), hyfforddi gweithgareddau a chynnal sesiynau cyflwyno i’r gampfa. Byddwch hefyd yn gosod ac yn datod offer, yn ogystal â chyflawni dyletswyddau cadw ty megis glanhau a diogelwch. 

Bydd gennych 5 cymhwyster TGAU (graddau A-C) neu’r cyfwerth a sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol. Mae tystysgrif hyfforddi chwaraeon yn ddymunol yn yr un modd â chymhwyster cymorth cyntaf. 

Os ydych chi’n credu eich bod yn meddu ar y sgiliau uchod, cysylltwch â ni!

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.