Gower College Swansea

Creative Arts Technician

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£19,776.00 - £21,173.00 Per Annum
Posted
15 Sep 2022
Closes
27 Sep 2022
Ref
SEP20226851
Job Level
Technician
Job Function
Estates and Facilities
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: CreativeArtsTechnician-JDPS-Sept2022.doc

Reporting to the Learning Area Manager (Creative Arts) you will have a proven interest in the Visual Arts and may be required to work within a range of Creative Arts disciplines including Performing Arts, Production Arts and Creative Media.

You will provide technical assistance and support in the teaching of a range of Creative Arts courses and be required to assist with a wide range of duties including setting up classes, assisting with classroom demonstrations, stock inventories, ordering consumables and distribution.  The work includes supporting and supervising students in developing their practical skills within Creative Arts.  The successful candidate will be highly practical with the ability to use tools to support carpentry, basic repairs and decoration.

You will be educated to Level 3 standard and have a good working knowledge of health and safety, COSHH, manual handling and working at height regulations.  The ability to work professionally and to deadlines, as well as to operate flexibly within the changing needs of the College are essential to this role.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

Technegydd Celfyddydau Creadigol

Reference: SEP20227479

Expiry date: 23:59, Tue, 27th Sep 2022

Location: Swansea Salary: £19,776.00 - £21,173.00 Per Annum

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: CreativeArtsTechnician-JDPS-Sept2022(CYM).doc

Byddwch yn atebol i’r Rheolwr Ardal Dysgu (y Celfyddydau Creadigol) a bydd gennych ddiddordeb wedi’i brofi yn y Celfyddydau Gweledol. Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi weithio mewn amryw ddisgyblaethau yn y Celfyddydau Creadigol gan gynnwys y Celfyddydau  Perfformio, y Celfyddydau Cynhyrchu a’r Cyfryngau Creadigol.

Byddwch yn darparu cefnogaeth a chymorth technegol wrth i amrywiaeth o gyrsiau Celfyddydau Creadigol gael eu haddysgu a bydd yn ofynnol i chi helpu gydag ystod eang o ddyletswyddau, gan gynnwys paratoi dosbarthiadau, helpu gydag arddangosfeydd yn y dosbarth, creu rhestrau adnoddau, archebu nwyddau traul a’u dosbarthu. Mae’r gwaith yn cynnwys cefnogi myfyrwyr a’u goruchwylio wrth iddynt ddatblygu eu sgiliau ymarferol yn y Celfyddydau Creadigol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn hynod ymarferol ac yn gallu defnyddio offer i helpu gyda gwaith coed, atgyweiriadau sylfaenol ac addurno.

Byddwch wedi eich addysgu i safon Lefel 3 a bydd gennych wybodaeth ymarferol dda o iechyd a diogelwch, Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd, codi a chario a rheoliadau uchder. Mae’r gallu i weithio’n broffesiynol ac o fewn terfynau amser, yn ogystal â gweithredu’n hyblyg yn ôl anghenion newidiol y Coleg, yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. <u></u>

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).