Gower College Swansea

Compliance Officer - Facilities (Tycoch)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£29,998.00 - £31,997.00 Per Annum
Posted
15 Sep 2022
Closes
04 Oct 2022
Ref
SEP20227569
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: ComplianceOfficer-Facilities-JDPS-August22.doc

Gower College Swansea is looking for a suitably qualified and experienced individual to work as a Compliance Officer - Facilities within the Estates department.

Reporting to the Estates Manager, you will be responsible for developing, managing and monitoring the College systems and procedures for Health and Safety and Environmental statutory inspection and compliance.

With a working knowledge of statutory compliance issues and testing requirements (especially construction and property related), you will have excellent records management experience and first-hand knowledge of Fire Safety.

You will be in possession of a NEBOSH National General Certificate in Occupational Health and Safety, or be willing to achieve this within 6 months of commencing your employment.

This role involves travelling across different College sites.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

Swyddog Cydymffurfiaeth - Cyfleusterau (Tycoch)

Reference: SEP20227574

Expiry date: 23:59, Tue, 4th Oct 2022 Location: Abertawe

Salary: £29,998.00 - £31,997.00 Per Annum

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: ComplianceOfficer-Facilities-JDPS(CYM)-August22.doc

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am unigolyn sydd â’r profiad a’r cymhwysedd priodol i weithio fel Swyddog Cydymffurfiaeth – Cyfleusterau o fewn yr adran Ystadau.

Yn atebol i’r Rheolwr Ystadau, byddwch yn gyfrifol am ddatblygu, rheoli a monitro systemau’r Coleg ar gyfer materion Iechyd a diogelwch a bydd gofyn i chi hefyd fod yn gyrfrifol am archwiliadau stadudol a chydymffurfio Amgylcheddol.

Yn meddu ar wybodaeth weithredol o faterion cydymffurfio statudol a gofynion profi (adeiladau ac eiddo, yn benodol), bydd gennych brofiad ardderchog o reoli cofnodion a gwybodaeth uniongyrchol o Ddiogelwch Tân.

Bydd gennych (neu’n barod i weithio tuag at o fewn 6 mis) Dystysgrif Genedlaethol Cyffredinol NEBOSH mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol.

Bydd gofynion y rôl hon yn golygu gyrru o un safle i’r llall.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Similar jobs

Similar jobs