Gower College Swansea

Online Learning Advisor (Gorseinon)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£24,061.00 - £26,149.00 Per Annum
Posted
18 Aug 2022
Closes
23 Aug 2022
Ref
JUL20224503
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Duration: Until 31st March 2023

Attachments: OnlineLearningAdvisor-JDPS-August22.doc

Gower College Swansea is seeking to appoint an Online Learning Advisor to join its Digital Solutions team. The post holder will support the delivery and development of online and distance learning courses, delivered in a range of occupational routes, sectors and levels, in line with employer demand, as part of the College Skills for Industry (SFI) operation. 

You will hold a level 4 qualification in a relevant discipline, with knowledge of developing online / distance learning. You must be proficient in using Moodle and have good research skills, good communication skills and strong problem-solving skills. You should be able to work both independently and collaborate as part of a successful team.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce. We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy. If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended. 

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).

 

Ymgynghorydd Dysgu Ar-lein (Gorseinon)

Reference: AUG20228711    

Location: Abertawe    

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Duration: Cyfnod Penodol hyd at fis 31 Mawrth 2023

Attachments: OnlineLearningAdvisor-JDPS-August22(CYM).doc

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am Ymgynghorydd Dysgu Ar-lein i ymuno â’i dîm Tîm Atebion Digidol. Bydd deiliad y swydd yn helpu i ddarparu cyrsiau ar-lein ac o bell, mewn amrywiaeth o sectorau, lefelau a llwybrau galwedigaethol, yn unol â’r galw gan gyflogwyr, fel rhan o weithrediad Sgiliau ar gyfer Diwydiant (SGD) y Coleg. 

Dylech feddu ar gymhwyster lefel 4 mewn disgyblaeth berthnasol, gyda gwybodaeth o ddatblygu dysgu ar-lein/o bell. Rhaid i chi fod yn hyfedr wrth ddefnyddio Canvas / Moodle a meddu ar sgiliau ymchwil da, sgiliau cyfathrebu da a sgiliau datrys problemau cadarn. Dylech fedru gweithio’n annibynnol a chydweithredu fel rhan o dîm llwyddiannus.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).

Similar jobs

Similar jobs