Gower College Swansea

Tutor/Assessor - Supported Internships (Independent Living Skills)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£25,353.00 - £27,902.00 Per Annum
Posted
18 Aug 2022
Closes
29 Aug 2022
Ref
AUG20227987
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Location: Tycoch    

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Duration: Until November 2023

Attachments: ILSTutorAssessor(ProjectSearch)-SupportedInternships-JDPS-July2022.doc

Gower College Swansea is one of Wales' leading Further Education Colleges and is committed to excellence and to making a lasting contribution to the growth and success of the vibrant communities that we serve. 

The ILS Learning Area is seeking to appoint an inspirational Tutor/Assessor for Supported Internships (Project Search). 

Using the ‘Project Search’ delivery model, your role will be to deliver a work skills curriculum to learners with additional needs, in addition to delivering an inclusive employment programme. 

This exciting opportunity would involve planning and delivering a new supported internship programme, based at Morriston Hospital, Swansea.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February).   


Tiwtor/Aseswr Sgiliau Byw’n Annibynnol (Interniaethau â Chymorth)
 

Reference: AUG20229895    

Location: Swansea    

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Duration: Nes Tachwedd 2023

Attachments: ILSTutorAssessor(ProjectSearch)-SupportedInternships-JDPS-July2022(CYM).doc

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn un o brif Golegau Addysg Bellach Cymru ac mae’n ymrwymedig i ragoriaeth ac i wneud cyfraniad parhaol i dwf a llwyddiant y cymunedau bywiog rydym yn eu gwasanaethu.

Mae’r Maes Dysgu Sgiliau Byw’n Annibynnol yn awyddus i benodi Tiwtor/Aseswr ysbrydoledig ar gyfer Interniaethau â Chymorth (Prosiect SEARCH).

Gan ddefnyddio’r model cyflawni ‘Prosiect SEARCH’, eich rôl chi fydd cyflwyno cwricwlwm sgiliau gwaith i ddysgwyr ag anghenion ychwanegol, yn ogystal â chyflwyno rhaglen gyflogaeth gynhwysol.

Byddai’r cyfle cyffrous hwn yn cynnwys cynllunio a darparu rhaglen interniaethau â chymorth newydd, yn Ysbyty Treforys, Abertawe.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cydnabod pwysigrwydd darparu gwasanaethau cyfrwng Cymraeg ac yn cydnabod hefyd yr angen i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Rydym felly yn annog unigolion sy’n meddu ar Sgiliau Cymraeg da i wneud cais.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).