Academy Coach (Football, Rugby, Netball)

Location
Haverfordwest, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
£21,560 - £23,397 pro rata, equivalent to £11.21 - £12.16 per hour
Posted
15 Aug 2022
Closes
28 Aug 2022
Job Level
Tutor
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Pembrokeshire College is looking for an enthusiastic Academy Coach to join the College’s Academies Team, leading in a variety of sports and physical activities which includes, football, rugby and a multi-sport academy.

Salary Details: BS18-21 - Currently £21,560 - £23,397 pro rata Equivalent to £11.21 - £12.16 per hour

Hours of Work: Part-time - 9 hours per week x 38 weeks term weeks per year

 Fractionalised posts are paid in equal amounts over 12 months and the appropriate element of holiday pay will be incorporated into the calculation.

 Contract Type:     Annualised hours contract - permanent

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date: Midnight, Sunday 28th August 2022

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

 

 

Hyfforddwr Academi

(Pêl-droed, Rygbi, Pêl-rwyd)

Manylion Cyflog: BS18-21 - £21,560 - £23,397 pro rata ar hyn o bryd Cyfwerth £11.21 - £12.16 yr awr

Oriau Gwaith: Rhan-amser - 9 awr yr wythnos x 38 wythnos yn ystod tymhorau’r

flwyddyn Telir swyddi ffracsiynol mewn symiau cyfartal dros 12 mis a bydd yr elfen briodol o dâl gwyliau yn cael ei hymgorffori yn y cyfrifiad.

Math o Gontract: Contract oriau blynyddol - parhaol 

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner nos, Nos Sul 28 Awst 2022

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk