Tutor in Plumbing

Location
Haverfordwest, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
£21,560 - to £29,808per annum pro Equivalent to £12.33 - £14.85 BAR £15.33 - £17.04 per hour
Posted
10 Aug 2022
Closes
24 Aug 2022
Job Level
Tutor
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Pembrokeshire College is seeking an enthusiastic tutor to join our highly committed and well-established Plumbing team ideally on a full-time basis.  If you are interested in passing your skills on to the next generation, this could be the role for you: 

Salary Details: Tutor Scale:  £21,560 - £25,981 BAR £26,827 - £29,808 pro rata  Equivalent to £12.33 - £14.85 BAR £15.33 - £17.04 per hour

Hours of Work: Full-time  - 37 hours per week

We welcome applications  from those who are interested in fewer hours or part-time.

Contract Type: Salaried - permanent

Holiday Entitlement:  28 days Annual Leave (increasing to 32 days on completion of 5 years service) plus Statutory Bank Holidays & College Closure days per annum

Closing Date: Midday, Wednesday 24th August 2022

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (the cost of this will be covered by the College up to 31st July 2023).

Pembrokeshire College particularly welcomes the following: applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

 

Tiwtor mewn Plymwaith

Mae Coleg Sir Benfro yn chwilio am diwtor brwdfrydig i ymuno â'n tîm Plymio hynod ymroddgar a sefydledig yn ddelfrydol ar sail llawn-amser. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn trosglwyddo’ch sgiliau i’r genhedlaeth nesaf, efallai mai dyma’r rôl i chi:

Manylion Cyflog: Graddfa Tiwtor: £21,560 - £25,981 BAR £26,827 £29,808 pro rata Cyfwerth â £12.33 - £14.85 BAR £15.33 - £17.04 yr awr

Oriau Gwaith: Llawn-amser - 37 awr yr wythnos

Rydym yn croesawu ceisiadau gan y rhai sydd â diddordeb mewn llai o oriau neu ran-amser.

Math o Gontract: Cyflogedig - parhaol

Hawl Gwyliau: 28 diwrnod o Wyliau Blynyddol (yn cynyddu i 32 diwrnod ar ôl cwblhau 5 mlynedd o wasanaeth) ynghyd â Gwyliau Banc Statudol a dyddiau cau’r Coleg y flwyddyn

Dyddiad Cau: Hanner dydd, dydd Mercher 24 Awst 2022

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael gwiriad DBS manwl cyn dechrau gweithio (bydd y Coleg yn talu am hyn hyd at 31 Gorffennaf 2023).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’n arbennig y canlynol:  ymgeiswyr â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da/ymgeiswyr ag anableddau /Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog/ymgeiswyr rhannu swyddi.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk