Gower College Swansea

0.5 Lecturer - AAT (based at Sketty Hall)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,506.00 - £42,326.00 Pro Rata
Posted
04 Aug 2022
Closes
10 Aug 2022
Ref
JUL20229322
Subject Area
Accounting and Finance
Job Level
Lecturer
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Benefits: National contract holiday entitlement, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: GenericLecturerJDPS.doc

An exciting opportunity has arisen to appoint an experienced, talented and highly motivated AAT Lecturer to join our Business & Technology Learning Area. With recent successful experience of teaching Accounting in a post-16 setting, applicants should possess a relevant AAT qualification, degree and hold/have a willingness to work towards a recognised teaching qualification.

Applicants will have a commitment to continuous improvement, will contribute to curriculum development and assist with the planning and marketing of courses.  The ideal candidate will deliver high quality teaching and learning, creating a positive environment to enable all learners to reach their full potential in terms of academic, social and personal development.

Based predominantly at the Sketty Hall, but with a willingness to deliver at the Tycoch or Gorseinon campus, the successful candidate will teach on AAT Level 2, 3 & 4. In addition, the ability to deliver on ACCA or Business pathways is desirable.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Salary: £21,506 - £42,326 per annum dependent on qualifications and experience.

Interviews will take place on Wednesday 17th August.

0.5 Darlithydd – AAT

Reference: JUL20224132    
Location: Abertawe    

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: GenericLecturer-JDPS(CYM).doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Ddarlithydd AAT profiadol, dawnus a brwdfrydig i ymuno â’n Maes Dysgu Busnes a Thechnoleg. Dylai ymgeiswyr feddu ar brofiad diweddar, llwyddiannus o addysgu cwrs Cyfrifeg mewn lleoliad ôl-16, a bydd ganddynt gymhwyster AAT, gradd a/neu barodrwydd i weithio tuag at gymhwyster addysgu cydnabyddedig. 

Bydd ymgeiswyr yn ymrwymedig i ddatblygiad proffesiynol parhaus, yn cyfrannu at ddatblygiad y cwricwlwm ac yn helpu i gynllunio a marchnata cyrsiau. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn gallu darparu addysgu a dysgu o ansawdd uchel, gan greu amgylchedd cadarnhaol i ddysgwyr fel y gallant gyflawni eu potensial llawn yn academaidd, yn gymdeithasol ac yn bersonol. 

Bydd y swydd wedi’i lleoli yn bennaf ym mhlas Sgeti, ond bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn barod i deithio i gampws Dycoch neu gampws Gorseinon, ac yn addysgu AAT ar lefel 2,3, a 4. Yn ogystal, mae’r gallu i ddarparu llwybrau ACCA neu lwybrau Busnes yn ddelfrydol.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 
Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.
(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. )
Cyflog: £21,506 - £42,326 y flwyddyn yn dibynnu ar gymwysterau a phrofiad.

Cynhelir cyfweliadau ddydd Mercher 17 Awst