Gower College Swansea

0.5 A Level Media Studies and Welsh Baccalaureate Lecturer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,506.00 - £42,326.00 Per Annum
Posted
05 Jul 2022
Closes
18 Jul 2022
Ref
JUN20227402
Subject Area
Media Studies
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: LecturerofMediaStudies-JDPS.doc

A rare and exciting opportunity has arisen within the College to teach on our successful A Level Media Studies course. This is a well-established and high quality programme and we are looking for a talented candidate to join the team and support us to maintain these standards.

The successful candidate will have a real passion for their subject and solid teaching experience, preferably within a FE environment. They will be confident at delivering Media Studies to ‘A’ Level standard. The ability to use and deliver Adobe Photoshop and experience of delivering the Welsh Baccalaureate is also desirable.

The successful candidate will be able to demonstrate excellent organisational skills, enthusiasm and tenacity and must be able to work well with a range of abilities. The successful candidate will have a relevant teaching qualification or be working towards one.

For an informal discussion, please contact Jenny Hill, Learning Area Manager on 01792 890790

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.(delete if not required)

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: LecturerofMediaStudies-JDPS(CYM).doc

Mae cyfle cyffrous a phrin wedi codi o fewn y Coleg i addysgu ein cwrs Astudiaethau’r Cyfryngau Safon Uwch llwyddiannus. Mae’r rhaglen sefydledig hon yn un o ansawdd uchel ac rydym yn chwilio am ymgeisydd dawnus i ymuno â’r tîm i’n helpu i gynnal y safonau hyn.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn angerddol am ei bwnc ac yn meddu ar brofiad cadarn o addysgu, yn ddelfrydol o fewn amgylchedd AB. Bydd hefyd yn hyderus wrth gyflwyno cwrs Safon Uwch mewn Astudiaethau’r Cyfryngau. Mae’r gallu i ddefnyddio Adobe Photoshop a phrofiad o gyflwyno Bagloriaeth Cymru hefyd yn ddymunol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru dangos sgiliau trefnu rhagorol, brwdfrydedd a dycnwch, a rhaid meddu ar allu i weithio’n dda ag unigolion o bob gallu. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gymhwyster addysgu perthnasol neu mi fydd yn barod i weithio tuag at sicrhau'r cymhwyster hwn.

I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â Jenny Hill, Rheolwr Maes Dysgu, drwy ffonio 01792 890790.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.)

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).