Gower College Swansea

'A' Level English and Welsh Baccalaureate Lecturer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,506.00 - £42,326.00 Pro Rata
Posted
04 Jul 2022
Closes
15 Jul 2022
Ref
JUN20222496
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: GenericLecturerJDPS.doc

An exciting opportunity has arisen within the College to teach on our highly successful English A Level (AS and A2) courses. Gower College offers English Language, English Literature and the Combined Language and Literature A level courses. Our A Level pass rate at A-C is 100% and we are looking for a talented candidate to join this excellent team of practitioners. 

The successful candidate will have solid teaching experience preferably within a FE environment and will be confident at delivering to a high A Level standard. The post also requires the successful candidate to deliver Welsh Baccalaureate to A level learners.

The successful candidate will be able to demonstrate excellent organisational skills, enthusiasm and tenacity and must be able to work well with a range of abilities. 

For an informal discussion, please contact Jenny Hill, Assistant Learning Area Manager on 01792 890790.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service)

18.5 hours per week, 32 weeks per annum

Darlithydd mewn Saesneg Safon Uwch a Bagloriaeth Cymru

Reference: JUL20228893

Expiry date: 23:59, Fri, 15th Jul 2022

Location: Gorseinon

Salary: £21,506.00 - £42,326.00 Pro Rata

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: GenericLecturer-JDPS(CYM).doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi o fewn y Coleg i addysgu ein cyrsiau Saesneg Safon Uwch (UG a A2) llwyddiannus. Mae Coleg Gwyr Abertawe’n cynnig cyrsiau Iaith Saesneg, Llenyddiaeth Saesneg a chyrsiau Iaith a Llenyddiaeth cyfunol (safon uwch). Cyfradd pasio (A-C) ein cyrsiau Safon Uwch yw 100% ac rydym yn chwilio am unigolyn dawnus i ymuno â’n tîm anhygoel o ymarferwyr.

Yn ddelfrydol, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad addysgu cadarn o fewn amgylchedd AB, a bydd yn hyderus wrth gyflwyno darpariaeth Safon Uwch o safon uchel. Bydd deiliad y swydd hefyd yn gorfod cyflwyno Bagloriaeth Cymru i ddysgwyr Safon Uwch.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau trefnu rhagorol, brwdfrydedd a’r gallu i weithio’n dda ag unigolion sy’n meddu ar alluoedd gwahanol.

I gael trafodaeth anffurfiol cysylltwch â Jenny Hill, Rheolwr Maes Dysgu, drwy ffonio 01792 890790.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1). 

18.5 awr yr wythnos, 32 wythnos y flwyddyn