Gower College Swansea

Brickwork Lecturer (Full Time)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,506.00 - £42,326.00 Per Annum
Posted
27 Jun 2022
Closes
11 Jul 2022
Ref
JUN20223693
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: BrickworkCarpentryLecturer-JDPS.doc

Do you have experience or would like to start a teaching career in brickwork? If yes, there is an exciting opportunity for you at Gower College.

Our expanding learning area of the Built Environment is looking for an inspiring individual to deliver curriculum and assess on a range of courses from schools provisions through to full time courses, multiskilling, apprenticeships and higher level courses.

We are looking for an applicant with a proven track record in brickwork and current up to date knowledge of the sector. A requirement of the role is that you will possess a level 3 qualification in brickwork. You will possess a level 2 (GCSE or equivalent) literacy and numeracy qualification and be will to work towards your teaching qualification.

We are looking for inspiring individuals with a good knowledge of relevant regulations who wish to impart their knowledge and experience in delivering technical training.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.(delete if not required)

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before February 1st).

Darlithydd Gwaith Brics

Reference: JUN20227441

Expiry date: 23:59, Mon, 11th Jul 2022

Location: Jubilee llys

Salary: £21,506.00 - £42,326.00 Per Annum

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim. Attachments: BrickworkCarpentryLecturer-JDPS(CYM).doc

Hoffech chi ddechrau gyrfa addysgu mewn gwaith brics neu oes gennych chi brofiad ohono? Os felly, mae cyfle cyffrous i chi yng Ngholeg Gwyr Abertawe.

Mae ein maes dysgu Amgylchedd Adeiledig yn ehangu ac rydym yn chwilio am unigolyn ysbrydoledig i gyflwyno’r cwricwlwm ac asesu ar ystod o gyrsiau o ddarpariaethau ysgolion i gyrsiau amser llawn, aml-sgiliau, prentisiaethau a chyrsiau lefel uwch.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd sydd â phrofiad mewn gwaith brics a gwybodaeth gyfredol o’r sector. Un o ofynion y rôl yw y bydd gennych gymhwyster Lefel 3 mewn gwaith brics. Bydd gennych gymhwyster llythrennedd a rhifedd Lefel 2 (TGAU neu gyfwerth) a byddwch yn gweithio tuag at eich cymhwyster addysgu.

Rydym yn chwilio am unigolion ysbrydoledig sydd â gwybodaeth dda o reoliadau perthnasol ac sy’n dymuno rhannu eu gwybodaeth a’u profiad i ddarparu hyfforddiant technegol.


Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. )
Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).