Gower College Swansea

0.6 GCSE English Lecturer (Maternity cover)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,506.00 - £42,326.00 Pro Rata
Posted
15 Jun 2022
Closes
29 Jun 2022
Ref
JUN20222487
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: GenericLecturerJDPS.doc

Gower College Swansea is seeking a part time lecturer to join the College’s dedicated GCSE English Team. Ideally the successful candidate will be enthusastic, self-motivated and an experienced English specialist with the ability to be creative and adaptable in the delivery of GCSE English Language.

Educated to degree level or equivalent you will hold or be working towards a PGCE qualification. You will be required to support the development of a digital curriculum and be instrumental in innovating the teaching practices for students at varying levels. You will contribute to the quality process by providing evidence of innovative teaching practice, which complement the blended learning delivery model.

You will be fully supported as part of a dynamic team where you will contribute new ideas and share good practice.

Must be able to travel to a number of sites.

Maternity cover until September 2023

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to a start date before 1st February). 

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

0.6 Darlithydd TGAU Saesneg (Cyflenwi mamolaeth)

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: GenericLecturer-JDPS(CYM).doc

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am ddarlithydd rhan-amser i ymuno â’r Tîm TGAU Saesneg ymroddedig. Yn ddelfrydol bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn frwdfrydig, hunan ysgogol ac yn arbenigwr profiadol, gyda’r gallu i fod yn greadigol a hyblyg wrth gyflwyno cwrs TGAU Saesneg Iaith.

Bydd gennych radd neu gymhwyster cyfwerth a byddwch yn meddu ar gymhwyster TAR neu’n  barod i ennill un. Bydd gofyn i chi gefnogi datblygiad cwricwlwm digidol a byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth arloesi arferion addysgu i ddysgwyr o bob lefel. Byddwch yn cyfrannu at y broses ansawdd trwy ddarparu tystiolaeth o arferion addysgu arloesol sy’n hwyluso’r dull cyfunol o addysgu a ddefnyddir.

Byddwch yn cael eich cefnogi’n llawn fel rhan o dîm deinamig a bydd gofyn i chi feddwl am syniadau newydd a rhannu arferion da.

Rhaid gallu teithio i nifer o safleoedd

Cyfnod mamolaeth tan fis Medi 2023


Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar ddyddiad cychwyn cyn Chwefror 1).