Gower College Swansea

Marketing Communications Officer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£27,006.00 - £28,836.00 Per Annum
Posted
25 May 2022
Closes
06 Jun 2022
Ref
MAY20227867
Job Function
Sales and Marketing
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: MarketingCommunicationsOfficer-JDPS.doc

An exciting opportunity has arisen for a dynamic Marketing Communications Officer to join our busy Marketing and Admissions team in Gower College Swansea.

The role will be responsible for the planning, implementation and evaluation of integrated marketing campaigns using both offline and digital platforms. The role will also be required to lead corporate and celebratory events.

The successful candidate will have in depth knowledge of marketing communications techniques and activities, proven experience of planning and delivering marketing campaigns and have outstanding attention to detail.

Educated to degree level or equivalent with a recognised qualification in marketing/PR or equivalent, relevant experience, you will have proven knowledge of implementing digital marketing tactics including a strong understanding of social media platforms as well as the ability to communicate effectively and network at all levels.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Swyddog Cyfathrebu Marchnata

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: MarketingCommunicationsOfficer-JDPS.doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Swyddog Cyfathrebu Marchnata deinamig ymuno â’n tîm Marchnata a Derbyn yng Ngholeg Gwyr Abertawe.

Bydd cyfrifoldebau’r rôl yn cynnwys cynllunio, gweithredu a gwerthuso ymgyrchoedd marchnata integredig, gan ddefnyddio platfformau all-lein a digidol. Bydd gofyn i'r rôl hefyd arwain digwyddiadau corfforaethol a dathlu.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar wybodaeth fanwl am dechnegau a gweithgareddau sy’n ymwneud â chyfathrebu marchnata, profiad o gynllunio a darparu ymgyrchoedd marchnata ynghyd â llygad wych am fanylder. Yn ogystal, bydd gan ddeiliad y swydd brofiad o arwain digwyddiadau graddfa fawr.

Bydd gennych radd, neu gymhwyster cyfatebol mewn marchnata/cysylltiadau cyhoeddus ynghyd â phrofiad yn y maes. Bydd hefyd gennych wybodaeth brofedig o sut i weithredu tactegau marchnata, gan gynnwys dealltwriaeth gadarn o blatfformau cyfryngau cymdeithasol, a byddwch yn gallu cyfathrebu a rhwydweithio’n effeithiol ar bob lefel.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Similar jobs

Similar jobs