Gower College Swansea

Registered Nurse / Student Health Advisor (part-time)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£29,998.00 - £31,997.00 Per Annum, Pro Rata
Posted
11 May 2022
Closes
24 May 2022
Ref
MAY20223920
Job Level
Facilities Support
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Working Hours: 18.5 hours a week; 40 weeks a year

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: StudentHealthAdviserJDandPS-April22.doc

Gower College Swansea is a multi-sited Further Education College with around 4,500 full time and over 10,000 part time learners.  We provide almost 40 A Level subjects and 40 separate vocational subject choices at a range of levels, including an extensive provision for work based learning.

This role is one of two Health Advisor roles in the College providing a professional and pro-active health advisory service to students, promoting Health and Wellbeing across the College and providing advice and guidance relating to student health issues to relevant staff. 

A NMC registered nurse you will have experience of working with young people and of delivering health education programmes.  Ideally you will also possess a recognised mental health qualification. You will be aware of current health issues pertinent to health and education and possess a thorough understanding of all aspects of clinical governance.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).


For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Nyrs Gofrestredig / Ymgynghorydd Iechyd Myfyrwyr (Rhan-amser)

Working Hours: 18.5 awr yr wythnos; 40 wythnos y flwyddyn

Beenfits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: StudentHealthAdviserJDandPScy-April22.doc

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn Goleg Addysg Bellach am-leoliad sydd â dros 4,500 o fyfyrwyr llawn amser a dros 10,000 o ddysgwyr rhan amser. Rydym yn darparu tua 40 o bynciau addysg uwch, yn ogystal â 40 o bynciau galwedigaethol ar amryw o lefelau, gan gynnwys darpariaeth helaeth o ddysgu sy’n seiliedig ar waith.

Mae’r rôl (un o ddau yn y Coleg) Ymgynghorydd Iechyd yn y Coleg yn darparu gwasanaeth cynghori iechyd proffesiynol sy’n briodol i’r myfyrwyr, gan hyrwyddo Lles ar draws y Coleg. Bydd gofyn hefyd i ddeiliad y swydd gynnig cyngor a darparu arweiniad ar faterion sy’n ymwneud â materion iechyd myfyrwyr i staff perthnasol.

Fel nyrs sydd wedi cofrestru â NMC, bydd gennych brofiad o weithio â phobl ifanc ac o gyflwyno rhaglenni addysg iechyd. Yn ddelfrydol, bydd hefyd gennych gymhwyster iechyd meddwl cydnabyddedig.Byddwch yn ymwybodol o faterion iechyd presennol sy’n ymwneud ag iechyd ac addysg, a byddwch yn meddu ar wybodaeth drylwyr o holl agweddau llywodraethu clinigol.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).
 

Similar jobs

Similar jobs