Gower College Swansea

Commercial Coordinator - NEBOSH, Health & Safety, Hospitality & Catering (Food Safety)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£37,627.00 - £42,165.00 Per Annum
Posted
05 May 2022
Closes
18 May 2022
Ref
APR20220756
Job Level
Manager
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: CommercialCoordinator(HealthandSafety)-JDPS-May2022.doc

We currently have a Commercial Coordinator opportunity for an enthusiastic, talented and highly respected individual.

The successful candidate will provide leadership, direction and support to a team of staff in NEBOSH, Health & Safety, Hospitality & Catering (Food Safety) coordinating activity to ensure high quality provision for learners and employers.

You will lead, motivate and inspire a team of Trainers, Tutor Assessors and IV’s to drive the business forward commercially whilst actively researching and identifying new curriculum and business opportunities to support growth.

You will possess occupational competence and a NEBOSH Level 6 Diploma.

Ideally you will possess the A1 Assessor Award and/or V1 Internal Verifiers award and a recognised Teaching and Learning qualification e.g. PGCE or be willing to work towards and have knowledge of digital qualifications.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Cydlynydd Masnachol – NEBOSH, Iechyd a Diogelwch, Lletygarwch ac Arlwyo (Diogelwch Bwyd)

Reference: MAY20222045

Expiry date: 23:59, Wed, 18th May 2022

Location: Abertawe Salary: £37,627.00 - £42,165.00 Per Annum

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: CommercialCoordinator(HealthandSafety)-JDPS-(CYM)May2022.docx

Mae gennym gyfle Cydlynydd Masnachol ar gyfer unigolyn brwdfrydig, dawnus ac uchel ei barch. 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn darparu arweinyddiaeth, cyfeiriad a chefnogaeth i dîm o staff yn NEBOSH, Iechyd a Diogelwch, Lletygarwch ac Arlwyo (Diogelwch Bwyd) gan gydlynu gweithgaredd i sicrhau darpariaeth o ansawdd uchel i ddysgwyr a chyflogwyr. 

Byddwch yn arwain, ysgogi ac ysbrydoli tîm o Hyfforddwyr, Aseswyr a Dilyswyr Mewnol i yrru’r busnes yn ei flaen yn fasnachol. Yn ogystal, bydd gofyn i chi ymchwilio a nodi cyfleoedd busnes a chwricwlwm er mwyn hwyluso twf. 

Bydd gennych gymhwysedd galwedigaethol a Diploma Lefel 6 NEBOSH. 

Yn ddelfrydol bydd gennych Ddyfarniad Asesydd A1 a/neu Ddyfarniad Dilysu Mewnol V1, yn ogystal â chymhwyster addysgu megis TAR (neu barodrwydd i ennill y cymhwyster).

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).