Dog Grooming - Casual Engage Trainer

Attachments
Dog Grooming Engage - English Job Pack .pdf
Dog Grooming Engage - Welsh Job Pack.pdf

A fantastic opportunity has arisen for an enthusiastic tutor to teach City & Guilds Level 2 Dog grooming Course.

We ask that the tutor holds a City & Guilds level 3 qualification (or above) in Dog Grooming. Ideally, applicants will have undergone formal training in assessment -

TAQA and or (A1, D32/33 or other training demonstrating competence in the practice of assessment.) 

Duties may include:

  • Assessment planning Methods of assessment Feedback Recording evidence

Practitioner experience is desirable. Access to dogs for practicals is beneficial.

For more information, please click on the job information pack

Please note that the above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure

Hyfforddwr Masnachol Engage - Trin Cwn Cyflog: £23.50 yr awr

Mae cyfle gwych wedi codi ar gyfer tiwtor brwdfrydig i ddysgu'r cwrs City & Guilds Lefel 2 mewn Trin Cwn.

Gofynnwn fod y tiwtor yn meddu ar gymhwyster City & Guilds Lefel 3 (neu uwch) mewn Trin Cwn. Yn ddelfrydol, bydd ymgeiswyr wedi ymgymryd ? hyfforddiant ffurfiol mewn asesu - TAQA a/neu (A1, D32/33 neu hyfforddiant arall sy'n dangos cymhwysedd wrth asesu). 

Gallai'r dyletswyddau gynnwys:

  • Cynllunio asesiadau Dulliau asesu Adborth Cofnodi tystiolaeth

Mae profiad ymarferol yn ddymunol. Mae mynediad i gwn ar gyfer sesiynau ymarferol yn fanteisiol.

Am fwy o wybodaeth am y swydd, cliciwch ar y ddolen isod.

Mae'r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol.