Cleaner (22.5 Hours)

Cleaner 

22.5 hours per week, Monday to Friday (4:30am-9am)

Salary scale 1: £18,688 per annum (pro-rata) 

Hourly rate: £9.68

You will undertake routine cleaning operations on our Campuses ensuring that the College is cleaned to a high standard throughout your assigned area. With knowledge of cleaning processes and materials you will have a good standard of education and be able to work with minimum supervision. A flexible team player, you must be able to plan your work effectively. 

For more information, please view the job information pack:

Job Information Pack 

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

The above post is subject to a satisfactory Standard DBS disclosure for child and adult workforce

Glanhawr

22.5 awr yr wythnos, Dydd Llun i Ddydd Gwener (4:30yb-9yb)

Graddfa Gyflog 1: £18,688 y flwyddyn (pro-rata) 

Cyfradd yr awr: £9.68

Byddwch yn ymgymryd a gweithrediadau glanhau rheolaidd ar ein Campysau i sicrhau fod y Coleg wedi’i glanhau i safon uchel o fewn eich adran. Byddwch yn deall y proses o lanhau a bydd gennych safon dda o addysg, ac yn gallu gweithio heb oruchwyliaeth. Mae’r gallu i gynllunio’n effeithiol a gweithio fel rhan o dîm yn angenrheidiol.

Am fwy o wybodaeth, edrych ar y pecyn gwybodaeth swydd isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd 

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses drylwyr i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Safonol boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.