Casual Tiling Tutor

Do you have a skill in wall/floor tiling that you want to share?  We are currently looking for an enthusiastic and motivated individual to pass on their skills and knowledge from industry to help students gain a recognised qualification in wall and floor tiling. These part-time courses are looking to be delivered during the evenings and weekends.

Your Tasks:

  • Plan, prepare and deliver short courses across Pencoed and/or virtually Pass on industry experience, transferring your skills and knowledge into learning programmes and assessments. Supervise a work area to ensure safety is met

Role Requirements:

  • Someone who is enthusiastic and creative who works well with others Proactive work ethic Natural ability to support and motivate Educated to Level 3/4 in Construction Skills or has Industry experience in this area Enjoys building engaging relationships with students and making a difference in their learning experience.

Job Information Pack

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Tiwtor Teilsio Achlysurol

Oes gennych chi sgiliau teilsio waliau/lloriau yr hoffech chi eu rhannu? Rydyn ni’n chwilio am unigolion brwdfrydig ac awyddus i rannu eu sgiliau a’u gwybodaeth o’r diwydiant i helpu myfyrwyr i ennill cymhwyster cydnabyddedig mewn teilsio waliau a lloriau. Bwriedir cyflwyno’r cyrsiau rhan-amser hyn gyda’r nos ac ar y penwythnos.

Eich Tasgau:

  • Cynllunio, paratoi a chyflwyno cyrsiau byr ar draws Pen-y-bont a/neu mewn modd rhithwir Trosglwyddo eich profiad o’r diwydiant, eich sgiliau a’ch gwybodaeth i raglenni dysgu ac asesiadau Goruchwylio man gweithio er mwyn sicrhau diogelwch

Gofynion y Rôl:

  • Rhywun brwdfrydig a chreadigol sy’n gweithio’n dda ag eraill Ethig gwaith rhagweithiol Gallu naturiol i gefnogi ac ysgogi Cymhwyster Lefel 3 neu 4 mewn Sgiliau Adeiladwaith, neu brofiad perthnasol yn y diwydiant Mwynhau datblygu perthnasau â myfyrwyr a gwneud gwahaniaeth yn eu profiad dysgu.

Pecyn Swydd-wybodaeth