Cleaner (Casual)

You will undertake routine cleaning operations on our Campuses ensuring that the College is cleaned to a high standard throughout your assigned area. With knowledge of cleaning processes and materials you will have a good standard of education and be able to work with minimum supervision. A flexible team player, you must be able to plan your work effectively. 

Please note, this an hourly paid contract which means that specific days and hours cannot be guaranteed - they are offered on a casual, ad hoc basis to fit the needs of the service and so may vary.

For more information, please view the job information pack:

Job Information Pack 

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students.  We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults.

The above post is subject to a satisfactory Standard DBS disclosure for child and adult workforce.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Glanhawr Achlysurol
Byddwch yn ymgymryd a gweithrediadau glanhau rheolaidd ar ein Campysau i sicrhau fod y Coleg wedi’i glanhau i safon uchel o fewn eich adran. Byddwch yn deall y proses o lanhau a bydd gennych safon dda o addysg, ac yn gallu gweithio heb oruchwyliaeth. Mae’r gallu i gynllunio’n effeithiol a gweithio fel rhan o dîm yn angenrheidiol.

Nodwch, mae hyn yn gytundeb delir yn ol yr awr sydd yn golygu nad ydy dyddiau ac oriau penodol yn warantedig - cynigwyd ar sail achlysurol ad hoc ac felly gall newid

Am fwy o wybodaeth, edrych ar y pecyn gwybodaeth swydd isod:

Pecyn Gwybodaeth Swydd 

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses drylwyr i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus.

Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Safonol boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion.