Gower College Swansea

Outdoor Pursuits Technician (Maternity Cover)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£10.07 - £10.79 Per Hour
Posted
06 Jan 2022
Closes
19 Jan 2022
Ref
JAN20228768
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Benefits: 28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Duration: Fixed Term until August 2022. 21 hours over 4 days

Attachments: OutdoorPursuitsTechnicianJDPSJan22.docx

An exciting opportunity has arisen to support the teaching and learning of outdoor pursuits and guide students on various outdoor pursuit activities.  As an enthusiastic and inspirational individual, you will have a range of outdoor related qualifications for both land-based and water-based activities and be confident to work with a range of abilities in the outdoor environment.

With a working knowledge of Health & Safety in the outdoors, you will have a relevant first aid qualification and experience of monitoring and maintaining outdoor equipment. Highly motivated with good organisation and communication skills, you will have a clean driving licence and a willingness to drive the College vehicle is essential.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Technegydd Gweithgareddau Awyr Agored (Cyfnod Mamolaeth)

Reference: JAN20228775

Expiry date: 23:59, 19 January 2022

Location: Abertawe

Salary: £10.07 - £10.79 Per Hour

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim. Duration: Tymor Penodol tan Awst 2022. 21 awr dros 4 diwrnod. Attachments: OutdoorPursuitsTechnicianJDPS-(CYM)Jan22.docx

Mae cyfle cyffrous wedi codi i gefnogi’r gwaith o addysgu a dysgu gweithgareddau awyr agored ac arwain myfyrwyr ar ystod eang o weithgareddau awyr agored. Fel unigolyn brwdfrydig ac ysbrydoledig, bydd gennych amrywiaeth o gymwysterau awyr agored perthnasol ar gyfer gweithgareddau tir a dwr. Byddwch hefyd yn hyderus i weithio gydag ystod o alluoedd gwahanol mewn amgylchedd awyr agored.

Byddwch yn meddu ar wybodaeth am Iechyd a Diogelwch yn yr awyr agored ynghyd â chymhwyster cymorth cyntaf a phrofiad o fonitro a chynnal offer awyr agored. Byddwch yn unigolyn brwdfrydig ac yn meddu ar sgiliau trefnu a chyfathrebu cadarn, ynghyd â thrwydded yrru lân. Rhaid ichi fod yn barod i yrru cerbyd y coleg. 

Croeso ichi gyflwyno’ch cais trwy gyfrwng y Gymraeg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. Mae Coleg Gwyr Abertawe yn cydnabod pwysigrwydd darparu ei wasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn deall pwysigrwydd datblygu gweithlu dwyieithog. Felly, rydym yn annog i ymgeiswyr gyflwyno’u ceisiadau yn y Gymraeg os ydynt yn medru yn yr iaith.

Mae Coleg Gwyr Abertawe ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc a disgwylir i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Gwneir penodiadau ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn ichi gofrestri gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Sylwch ein bod yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr am y swydd wag hon. Os gwnawn hynny, gallwn gau'r swydd cyn y dyddiad penodedig, felly argymhellir cais cynnar

Bydd penodiadau fel arfer yn cael eu gwneud i waelod y raddfa gyflog, gyda chodiadau blynyddol yn digwydd ar 1 Awst bob blwyddyn (yn amodol ar gwblhau 6 mis o wasanaeth).