Gower College Swansea

Engineering Lecturer (Electrical & Mechanical)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,136.00 - £41,598.00 Per Annum
Posted
22 Dec 2021
Closes
24 Jan 2022
Ref
DEC20216027
Subject Area
Engineering
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: National contract holiday entitlement, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: ElectricalMechanicalEngineerLecturer-JDPS.doc

An exciting appointment has arisen for an experienced, talented and highly motivated individual to teach primarily HE Engineering. The ideal candidate should possess a suitable degree and higher degree and have experience of teaching a range of Engineering related topics in a post-16 setting ideally with experience of Electrical Engineering. A recognised teaching qualification is desirable. 

Working as part of a team, you will develop and employ a variety of teaching, learning and assessment strategies, monitor learner progress and provide effective feedback throughout the academic year.  Ensuring excellence in teaching and learning is a key priority for the College and you will be expected to make a full contribution to team meetings and have a positive impact on the overall quality of this subject area. 

As a confident communicator, you need to be an enthusiastic and committed individual who can engage, inspire and challenge all learners to achieve their individual potential. You will have good organisational and problem solving skills and will be prepared to work flexibly.

This is a superb opportunity for a first class applicant to join an established department and work in a College with an excellent reputation for successful outcomes.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd Peirianneg (Trydanol & Mecanyddol)

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: ElectricalMechanicalEngineerLecturer-JDPS(CYM).doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolyn profiadol a brwdfrydig addysgu Peirianneg AU, yn bennaf. Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn meddu ar radd addas, gradd uwch a phrofiad o addysgu amrywiaeth o bynciau sy’n ymwneud â Pheirianneg mewn amgylchedd Peirianneg Drydanol ôl-16. Yn ddelfrydol, bydd yr ymgeisydd hefyd yn meddu ar gymhwyster addysgu cydnabyddedig.

Gan weithio fel rhan o dîm, byddwch yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau addysgu, dysgu ac asesu, a byddwch yn monitro cynnydd dysgwyr ac yn darparu adborth effeithiol trwy gydol y flwyddyn academaidd. Mae sicrhau ardderchowgrwydd mewn addysgu a dysgu yn flaenoriaeth allweddol i’r Coleg a bydd disgwyl i chi wneud cyfraniad llawn i gyfarfodydd tîm a chael effaith gadarnhaol ar ansawdd cyffredinol y maes pwnc hwn.

Yn gyfathrebwr clir, bydd angen i chi fod yn unigolyn brwdfrydig ac ymroddedig sy’n medru ymgysylltu, ysbrydoli a herio dysgwyr i gyflawni eu potensial llawn. Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau gwych a byddwch yn medru gweithio’n hyblyg.

Dyma gyfle gwych i ymgeisydd o’r radd flaenaf ymuno ag adran sefydledig mewn goleg sydd ag enw gwych am gynhyrchu canlyniadau llwyddiannus.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Similar jobs

Similar jobs