Gower College Swansea

Cleaner

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£9.69 Per Hour
Posted
07 Dec 2021
Closes
31 Jan 2022
Ref
DEC20213047
Job Level
Facilities Support
Job Function
Estates and Facilities
Contract Type
Permanent

Based across various College sites

Benefits: 28 days holiday pro rata, plus 5 closure days and 8 bank holidays pro rata, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: Cleaner-JDPS(English).doc

If you like working as part of a busy cleaning team, we’d like to hear from you.

We have a number of flexible hourly paid vacancies available across various College sites.

We’re looking for hard working, reliable people with cleaning experience (although training can be provided).

You will be responsible for ensuring that College cleanliness is maintained on a daily basis.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English. 

Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check.

Please note that we are expecting a high volume of applications for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

 

Glanhawyr - ar draws amrywiol safleoedd

Reference: DEC20213048
Location: Abertawe
Benefits: 28 diwrnod o wyliau pro rata, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro rata, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: Cleaner-JDPS(Cymraeg).doc

Os ydych yn hoffi gweithio fel rhan o dîm glanhau prysur,  hoffem glywed gennych.

Mae gennym swyddi rhan amser ar gael ar draws amrywiol safleoedd y Coleg.

Rydyn ni'n chwilio am bobl ddibynadwy sy'n gweithio'n galed ac sy'n cael profiad o lanhau (er bod modd darparu hyfforddiant).

Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod glendid y Coleg yn cael ei gynnal o ddydd i ddydd.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Similar jobs

 • Catering Assistant (Coffee Shop)

  • Bridgend, Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
  • £19,099.98 per annum (pro-rata based on hours and number of working weeks) Hourly rate: £9.90
  • Bridgend College
 • Cleaner

  • Bridgend, Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
  • £19,099.98 per annum (pro-rata) - £9.90 per hour
  • Bridgend College
 • Chef

  • Bridgend, Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
  • £19,117 - £20,050 per annum
  • Bridgend College

Similar jobs

 • Catering Assistant (Coffee Shop)

  • Bridgend, Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
  • £19,099.98 per annum (pro-rata based on hours and number of working weeks) Hourly rate: £9.90
  • Bridgend College
 • Cleaner

  • Bridgend, Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
  • £19,099.98 per annum (pro-rata) - £9.90 per hour
  • Bridgend College
 • Chef

  • Bridgend, Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
  • £19,117 - £20,050 per annum
  • Bridgend College