Gower College Swansea

Cleaning Manager

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£32,372 - £34,297 Per Annum
Posted
02 Dec 2021
Closes
03 Jan 2022
Ref
NOV20219322
Job Level
Manager
Job Function
Estates and Facilities
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: CleaningManagerJDPSNov21.doc

This is a new role in the College, reporting to the Estates Manager, you will manage the cleaning staff across all seven campuses to ensure a consistently high standard of cleanliness is maintained and identify opportunities for improvements in service levels and/or to maximise efficiency.

With previous experience of managing teams of cleaning staff you must have excellent people management skills and a good knowledge of Health and Safety issues.  With the ability to manage conflicting priorities and build relationships you must be well organised and able to work on your own initiative.


Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Please note, interviews will take place in the New Year. 
 

Rheolwr Glanhau

Reference:
DEC20212515 
Location: Abertawe
Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: CleaningManagerJDPSNov21(CYM).doc

Dyma rôl newydd yn y Coleg. Byddwch yn atebol i’r Rheolwr ystadau ac yn gyfrifol am reoli staff glanhau sydd wedi eu lleoli ar draws saith campws y Coleg. Byddwch yn sicrhau safon uchel i’r holl waith glanhau ac yn nodi cyfleoedd i wella’r gwasanaeth a/neu wella effeithlonrwydd y gwasanaeth.

Yn meddu ar brofiad blaenorol o reoli timau glanhau, bydd gennych sgiliau rheoli pobl a dealltwriaeth dda o faterion Iechyd a Diogelwch. Bydd gennych allu i reoli blaenoriaethau a meithrin perthnasoedd, byddwch hefyd yn unigolyn trefnus ac yn medru gweithio ar eich liwt eich hun.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Sylwch, cynhelir cyfweliadau yn y Flwyddyn Newydd.