Gower College Swansea

Health, Safety & Environment Manager

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£41,919 Per Annum
Posted
02 Dec 2021
Closes
03 Jan 2022
Ref
NOV20211132
Job Level
Manager
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Location: Abertawe
Benefits: 37 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: HealthSafetyandEnvironmentalManager-JDPS.doc

This is a vital role in the College managing a small team you will ensure systems and procedures are in place to protect the health, safety and welfare of staff, students, visitors, contractors and the environment.  You will be responsible for the College’s compliance with all relevant current HSE legislation; approved codes of practice; and guidance, across all departments.

You must hold a NEBOSH Diploma or Health & Safety Degree and ideally a relevant Environmental management qualification.  You must be a Chartered member of IOSH or working towards chartered membership.  You must have previous experience in a HS&E role and strong knowledge of legislative frameworks.  Excellent communication skills with the experience of influencing the behaviour of others is also essential.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills.

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

Please note the interviews for this position will take place in the New Year. 

 

Rheolwr Iechyd, Diogelwch ac Amgylchedd

Reference: DEC20212305 
Location: Abertawe 
Benefits: 37 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: HealthSafetyandEnvironmentalManager-JDPS(CYM).doc

Dyma rôl hanfodol a fydd yn gofyn i chi rheoli tîm bach o staff. Byddwch hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod systemau a gweithdrefnau ar waith i ddiogelu iechyd, diogelwch a lles staff, myfyrwyr, ymwelwyr, contractwyr a’r amgylchedd. Bydd gofyn i chi fod yn gyfrifol am gydymffurfiaeth â deddfwriaethau IDA cyfredol, codau ymarfer a chanllawiau ledled pob adran.

Rhaid i chi feddu ar Ddiploma NEBOSH neu radd mewn Iechyd a Diogelwch ac, yn ddelfrydol, cymhwyster rheoli’r Amgylchedd. Byddwch hefyd yn aelod IOSH siartredig neu’n barod i weithio tuag at ennill aelodaeth. Bydd gennych brofiad blaenorol o weithio mewn rôl IDA a gwybodaeth dda iawn o fframweithiau deddfwriaethol. Mae sgiliau cyfathrebu a phrofiad o ddylanwadi ar eraill yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Sylwch y bydd y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn debygol o gael eu cynnal yn y Flwyddyn Newydd.