Casual Learning Support Assistant

Attachments Casual Learning Support Assistant - Job pack.pdfCasual Learning Support Assistant (Cymraeg).pdf  

Various ad hoc hours available Term Time Only for the academic year 2021/2022
Hourly Rate - £9.68

We are looking to create a bank of highly committed and motivated casual learning support assistants. You will support students with additional learning needs, in the classroom and in other learning environments, assisting with their physical and emotional well-being.  This may include providing personal care, note taking, reading, prompting and/or practical support.  With a relevant Level 2 qualification (or willingness to undertake), you will have experience of working with people with additional learning needs/physical disabilities who may require support and assistance to achieve their full potential.  You will have good IT, communication and note taking skills and be prepared to work flexibly.

Would you like to join our bank of staff? The hours are variable as they will be cover for increased demand, sickness or staff shortages, and will enable us to maintain high standards of student safety and care. Whether you're looking to enhance your skill set, gain more experience or simply earn a bit of extra money, Bridgend College can help you achieve this.

Apply to us and look forward to career opportunities as well as the ability to develop professionally and obtain experience at the TES College of the Year 2019.

Please note enhanced DBS and safeguarding clearances will be required for this role as well as registration with the EWC as a Further Education Learning Support Worker 

Applying for Registration

For more information relating to the role please click on the job information pack

Cynorthwydd Dysgu Achlysurol
Oriau ad hoc gwahanol at gael

Tymor yn unig, ar gyfer y flwyddyn academaidd 2021/2022
Cyflog: £9.68 yr awr

Rydym am greu banc o gynorthwywyr addysgu brwdfrydig ac awyddus.  Byddwch yn cefnogi myfyrwyr ag anghenion ychwanegol yn yr ystafell ddosbarth, gan gynorthwyo gyda'u lles corfforol ac emosiynol, gan gynnwys pob agwedd ar ofal personol ac ysgrifennu nodiadau.  Gyda chymhwyster Lefel 2 perthnasol (or willingness to undertake), bydd gennych brofiad o weithio gyda phobl ag anawsterau dysgu.  Bydd gennych sgiliau da o ran TG, cyfathrebu, ac ysgrifennu nodiadau, a byddwch yn barod i weithio mewn modd hyblyg.

Ydych am ymuno ag ein banc o staff? Mae'r oriau yn newidiol oherwydd fydd y banc yn llenwi mewn yn ystod cyfnodau o brinder staff, salwch neu gyn-hydd mewn galw am rol benodol, a fydd yn helpu ni cynnal safonau uchel o ddiogelwch a gofal. Os ydych am ddatblygu eich sgiliau, ennill  fwy o brofiad ac arian ychwanegol, gall Coleg Pen-y-bont helpu chi!

Anfonwch gais am gyfleodd gyrfaol, yn ogystal a'r cyfle i ddatblygu'n broffesiynol wrth weithio yng Ngholeg y Flwyddyn TES 2019

Sylwch y bydd angen DBS a chliriadau diogelu manwl ar gyfer y rôl hon, yn ogystal â chofrestriad fel Gweithiwr Cymorth Dysgu Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

Gwneud cais i gofrestru

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd, cliciwch at y ddolen