Gower College Swansea

Senior International Officer

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£26,542.00 - £31,446.00 Per Annum
Posted
26 Nov 2021
Closes
08 Dec 2021
Ref
NOV20215825
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: SeniorInternationalOfficer-JDPS.doc

An exciting opportunity has arisen in the International Office for an enthusiastic and proactive person to join the team.

The role focuses on overseeing the department’s compliance requirements and is responsible for ensuring compliance for all UKVI and ECORYS related activity in addition to international student admissions and student mobility programmes at the College.

You will also be responsible for managing the International team and workloads in the absence of the Head of International.

Educated to degree level or equivalent or have appropriate professional experience, you will be knowledgeable in the application of Immigration Rules and Regulations (specifically relating to the Student Route) and associated compliance duties.

A knowledge and understanding of UKVI sponsorship duties and of working on funded projects such as Erasmus+ would be desirable.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Uwch Swyddog Rhyngwladol

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: SeniorInternationalOfficer-JDPS(Cymraeg).doc

Mae cyfle wedi codi yn y Swyddfa Ryngwladol ar gyfer unigolyn brwdfrydig a rhagweithiol i ymuno â’r tîm.

Bydd y rôl yn cynnwys goruchwylio gofynion cydymffurfio’r adran a byddwch yn gyfrifol am sicrhau cydymffurfiaeth ar gyfer holl weithgarwch sy’n gysylltiedig ag UKVI ac ECORYS. Bydd gofyn i chi hefyd gofrestru myfyrwyr rhyngwladol a gweithio ar raglenni symudedd y Coleg.

Byddwch hefyd yn gyfrifol am reoli’r tîm Rhyngwladol a llwythi gwaith yn absenoldeb y Pennaeth Rhyngwladol.

Bydd gennych radd neu gymhwyster cyfwerth, profiad proffesiynol priodol, dealltwriaeth o sut i gymhwyso Rheolau a Rheoliadau Mewnfudo (sy’n ymwneud yn benodol â Llwybrau Myfyrwyr) a bydd gofyn i chi ymgymryd â dyletswyddau cydymffurfio eraill.

Mae meddu ar ddealltwriaeth o ddyletswyddau noddi UKVI a gwaith sy’n ymwneud â phrosiectau megis Erasmus+ yn ddymunol iawn.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

Similar jobs

Similar jobs