Gower College Swansea

Catering Assistant (Gorseinon)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£18,688 Per Annum, Pro Rata
Posted
22 Nov 2021
Closes
06 Dec 2021
Ref
NOV20215438
Job Level
Facilities Support
Job Function
Estates and Facilities
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: CateringAssistantBarista-JDPS-Nov21.doc

We are currently looking for reliable catering assistants to carry out simple food/snack preparation, serve food and beverages to learners and staff and assist in the cleaning of the kitchen and associated areas.

Working in a small team you will have previous cash handling experience and a good awareness of food hygiene, ideally holding a food hygiene certificate.

With good customer care skills and a confident, friendly personality you will be a good team player with the ability to work on your own initiative.

In addition to the above posts we are looking for Casual catering staff to work at any of the College sites to cover sickness & holidays as and when required.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Cynorthwyydd Arlwyo (Gorseinon)

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: CateringAssistantBarista-JDPS-Nov21(CYM).doc

 

Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am gynorthwywyr arlwyo dibynadwy i baratoi bwyd/byrbrydau, gweini bwyd a diodydd i ddysgwyr a staff a helpu i lanhau’r cegin a mannau cysylltiedig.

Gan weithio mewn tîm bach, bydd gennych brofiad blaenorol o drin arian parod ynghyd ag ymwybyddiaeth dda o hylendid bwyd.

Gyda sgiliau gofal cwsmeriaid da a phersonoliaeth hyderus a chyfeillgar, byddwch yn chwaraewr tîm da gyda’r gallu i weithio ar eich liwt eich hun.

 Yn ogystal â’r swyddi uchod, rydym yn chwilio am staff arlwyo Dros Dro i weithio ar unrhyw un o safleoedd y Coleg i lenwi bwlch oherwydd salwch a gwyliau pan fydd angen.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar. 

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

 

Similar jobs

Similar jobs