Gower College Swansea

Motor Vehicle Technician

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£18,688.00 - £20,809.00 Per Annum
Posted
22 Nov 2021
Closes
26 Nov 2021
Ref
NOV20217847
Subject Area
Engineering
Job Level
Technician
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: MVWorkshopTechnician2021-JDPS.docx

An exciting opportunity has arisen for a Motor Vehicle Technician to support the provision within the College. You will be responsible for preparing and organising teaching resources for the workshops. You will ensure that orders are completed, a safe working environment is maintained and routine maintenance and repair of equipment is carried out.

Ideally with a car maintenance background and a current knowledge of Health and Safety regulations, you will preferably possess a Level 2 qualification or equivalent and ideally a qualification in Health and Safety. 

The successful candidate will have sound administration skills and be proficient in the use of spreadsheets and databases.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Technegydd Cerbydau Modur

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: MVWorskshopTechnician-JDPS(CYM).docx

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Dechnegydd Cerbydau Modur gefnogi’r ddarpariaeth o fewn y Coleg. Byddwch yn gyfrifol am baratoi a threfnu adnoddau addysgu ar gyfer y gweithdai. Byddwch yn sicrhau bod archebion yn cael eu cwblhau, yn cynnal amgylchedd gweithio diogel ac yn cynnal a chadw ac atgyweirio offer.

Yn ddelfrydol, bydd gennych gefndir ym maes cynnal a chadw ceir, dealltwriaeth gyfredol o’r rheoliadau Iechyd a Diogelwch cyfredol, cymhwyster Lefel 2 (neu’r cyfwerth) yn ogystal â chymhwyster Iechyd a Diogelwch. 

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau gweinyddu cadarn ac mi fydd yn fedrus yn defnyddio taenlenni a chronfeydd data.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth)