Casual Trainer in Horticulture

Do you have a passion, skill in horticulture/gardening that you want to share with us?

We're searching for a passionate and motivated person to share their knowledge, wisdom, and experience with students enrolled on the RHS Level 2 Horticulture programme.

This part-time course will be delivered either during the day or evenings.

Your Tasks:

  • Plan, prepare and deliver either face to face at Pencoed and/or virtually. Pass on industry experience; transferring your skills and knowledge into learning programmes and assessments Supervise a work area to ensure safety is met

What we are looking for:

  • Level 4 HND Horticulture or RHS Level 3 in either theory or practicals
  • Someone who is enthusiastic and creative who works well with others Proactive work ethic Natural ability to support and motivate Experience in teaching professional/vocational qualifications. Enjoys building engaging relationships with students and making a difference in their learning experience.

For more information, please click the link below:
Job Information Pack

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Hyfforddwr Garddwriaeth Achlysurol £25 yr awr

Oes gennych chi awch neu sgil mewn garddwriaeth yr hoffech eu rhannu â ni?

Rydyn ni’n chwilio am berson angerddol a chryf ei gymhelliant i rannu ei wybodaeth, ei ddoethineb a’i brofiad â myfyrwyr rhaglen Garddwriaeth Lefel 2 y RHS.

Bydd y cwrs rhan amser hwn naill ai’n cael ei gyflwyno yn ystod y dydd neu gyda’r nos.

Eich Tasgau:

  • Cynllunio, paratoi a chyflwyno naill wyneb yn wyneb ym Mhencoed neu’n rhithwir Rhannu profiad o’r diwydiant, gan drosglwyddo sgiliau a gwybodaeth i raglenni dysgu ac asesiadau Goruchwylio man gweithio a sicrhau ei fod yn ddiogel

Yr hyn rydym yn chwilio amdano:

  • HND Lefel 4 mewn Garddwriaeth neu RHS Lefel 3 mewn theori neu ymarferol
  • Rhywun sy’n frwdfrydig ac yn greadigol, sy’n gweithio’n dda gydag eraill Ethig gwaith rhagweithiol Gallu naturiol i gefnogi ac ysgogi Profiad o ddysgu cymwysterau proffesiynol/galwedigaethol Mwynhau adeiladu perthnasau â myfyrwyr a gwneud gwahaniaeth yn eu profiadau dysgu.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen isod:
Pecyn Swydd-wybodaeth