Gower College Swansea

Lecturer Plastering

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,136.00 - £41,598.00 Per Annum
Posted
16 Nov 2021
Closes
26 Nov 2021
Ref
NOV20217505
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: National contract holiday entitlement, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking Attachments: PlasteringLecturer-JDPS.doc

An exciting opportunity has arisen within our expanding Construction Learning Area for a Plastering Lecturer.

With a proven track record in Plastering and a current up to date knowledge of the sector you will be instrumental in delivering curriculum and assessing on a wide range of courses from the Schools provision through to full time courses, multiskilling, apprenticeships and higher level courses.

A requirement of the role is that you will possess a Level 3 qualification in Plastering. You will possess a level 2 (GCSE or equivalent) literacy & numeracy qualification and be willing to work towards a teaching qualification.

We are looking for inspiring individuals with a good knowledge of relevant regulations who wish to impart their knowledge and experience in delivering technical training.

You will develop and employ a variety of learning strategies, including the use of ILT, to ensure excellence in teaching and learning and the achievement of course targets for retention and attainment. 

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Darlithydd - Plastro

Reference: NOV20218232

Expiry date: 23:59, 26 November 2021

Location: Llys Jiwbili

Salary: £21,136.00 - £41,598.00 Per Annum

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim. Attachments: PlasteringLecturer-JDPS(CYM).docx

Byddwch yn gyfrifol am ddarlithio ac asesu ystod eang o gyrsiau, gan gynnwys y ddarpariaeth ysgolion, cyrsiau amser llawn, aml-dasgio, prentisiaethau yn ogystal â chyrsiau lefel uwch. Hefyd, byddwch yn cyflwyno cyrsiau adnewyddadwy ac amgylcheddol, City & Guilds 6022 a 6129 mewn Plymwaith. 

Gyda phrofiad o Blastro a gwybodaeth gyfredol am y sector, bydd gennych ddealltwriaeth gadarn o reoliadau perthnasol ac, yn ddelfrydol, profiad o gyflwyno hyfforddiant technegol.

Byddwch yn meddu ar gymhwyster Lefel 3 mewn Plastro neu gymhwyster cyfwerth, a bydd gennych Lefel 2 (TGAU neu’r cyfwerth) mewn llythrennedd a rhifedd - mae hyn yn hanfodol. Rhaid ichi hefyd feddu ar ddyfarniad asesu a chymhwyster addysgu cydnabyddedig.

Byddwch yn datblygu ac yn defnyddio amrywiaeth o strategaethau dysgu, gan gynnwys defnyddio TGCh, er mwyn sicrhau ardderchowgrwydd o ran addysgu a dysgu a chyflawni targedau at ddibenion cadw a chyrhaeddiad.

Yn gyfathrebwr clir a hyderus, byddwch yn medru ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr. Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau cadarn a byddwch yn barod i weithio yn hyblyg.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.