Gower College Swansea

Artists in Residence (x2)

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£4,000 Per Annum
Posted
19 Oct 2021
Closes
01 Nov 2021
Ref
JUN20217861
Job Level
Teacher
Job Function
Academic Support
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

Benefits: Consultancy Agreement Basis

Attachments: ArtistDesignerinResidence-JDPSOct21.doc

Two exciting residency opportunities have arisen for artists/designers to explore their own practice and continue their development as an artist as well as delivering artist talks and workshops to learners alongside the teams at Gower College Swansea.

The Artist in Residence will have use of space and equipment at Gower College Swansea Llwyn y Bryn Campus (where available) to explore their work. During the residency there will be opportunities to see a range of work produced with the learners and exhibit alongside them, meet other artists and organisations in the sector.

The Artist in Residence programme is flexible and will be developed and defined depending on the art form area and the artist’s level of experience and expertise. There will be opportunities to research, develop and present a work in progress with support, space and time from the college.

The ideal candidate will be an artist or designer based in Wales with either an established or emerging practice having recently graduated. Experience of delivering workshops to learners across a range of courses would be advantageous as this will be a key part of the role.

A clear and confident communicator, you will have the ability to motivate and inspire students. You will have good organisational and problem solving skills and the ability to work both on your own initiative and as part of a team.  You will be prepared to work flexibly

Showcasing to learners how to promote their practice through social media platforms will be integral, alongside sharing your residency through the colleges social media platforms.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Please note that we are expecting a high volume applicants for this vacancy.  If we do, we may close the post before the specified date, therefore an early application is recommended.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Artist/Dylunydd Preswyl (x2)

Benefits: Sail y Cytundeb Ymgynghor

Attachments: ArtistDesignerinResidence-JDPSOct21(CYM).docx

Mae dau gyfle cyffrous wedi codi i artistiaid/dylunwyr preswyl feithrin eu datblygiad fel artistiaid a chyflwyno sgyrsiau a gweithdai i ddysgwyr ochr yn ochr â thimau Coleg Gwyr Abertawe.

Bydd yr artistiaid preswyl yn defnyddio llefydd gwag ac offer Campws Llwyn y Bryn (pan f oar gael) i archwilio eu gwaith. Yn ystod y cyfnod preswyl, bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cyfle i weld ystod eang o waith a gynhyrchir gan ddysgwyr ac yn arddangos eu gwaith ochr yn ochr â nhw, yn ogystal â chwrdd ag artistiaid a sefydliadau eraill yn y sector.

Mae’r rhaglen Artistiaid Preswyl yn hyblyg a bydd yn cael ei datblygu yn dibynnu ar y ffurf gelf a phrofiad ac arbenigedd yr artist. Bydd cyfleoedd o fewn y rôl i ymchwilio, datblygu a chyflwyno gwaith gyda chefnogaeth y coleg.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn artist/dylunydd wedi’i leoli yng Nghymru ac yn rhedeg practis sefydledig/arfaethedig ac wedi graddio yn ddiweddar. Byddai meddu ar brofiad o gyflwyno gweithdai i ddysgwyr ar draws ystod eang o gyrsiau yn fuddiol iawn gan y bydd hyn yn rhan allweddol o’r rôl.

Fel cyfathrebwr hyderus a chlir, byddwch yn medru ysbrydoli ac ysgogi myfyrwyr. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a datrys problemau gwych a’r gallu i weithio ar eich liwt eich hun ac fel rhan o dîm. Byddwch hefyd yn barod i weithio’n hyblyg. Bydd gofyn i chi ddangos i ddysgwyr sut i hyrwyddo eu gwaith trwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, a byddwch yn arddangos eich gwaith chi ar gyfryngau cymdeithasol y coleg.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

(Rydym yn disgwyl nifer fawr o ymgeiswyr ar gyfer y swydd wag hon. Os derbynnir llawer o geisiadau, efallai y byddwn yn atal unigolion rhag cyflwyno cais cyn y dyddiad penodedig. Awgrymir felly ichi gyflwyno’ch cais yn gynnar.)