Gower College Swansea

Lecturer in Brickwork or Carpentry

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,136.00 - £41,598.00 Per Annum
Posted
18 Oct 2021
Closes
29 Oct 2021
Ref
OCT20219762
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rate of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: BrickworkCarpentryLecturer-JDPS.doc

An exciting opportunity has arisen within our expanding Construction Learning Area for a Construction Lecturer with a proven track record in Brickwork/Carpentry.

With current up to date knowledge of the sector, you will be instrumental in delivering curriculum and assessing on a wide range of courses from the Schools provision through to full time courses, multiskilling, apprenticeships and higher level courses.

A requirement of the role is that you will possess a Level 3 qualification in Brickwork/Carpentry, hold level 2 (GCSE or equivalent) literacy & numeracy qualifications and be willing to work towards a teaching qualification.

We are looking for inspiring individuals with a good knowledge of relevant regulations who wish to impart their knowledge and experience in delivering technical training.

You will develop and employ a variety of learning strategies, including the use of ILT, to ensure excellence in teaching and learning and the achievement of course targets for retention and attainment.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service)

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd Gwaith Brics/Gwaith Coed​

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail, 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: BrickworkCarpentryLecturer-JDPS(CYM).doc

Mae cyfle gwych wedi codi o fewn ein Maes Dysgu Adeiladu i Ddarlithydd Adeiladu sydd â hanes profedig ym maes Gwaith Brics/Coed.

Yn meddu ar wybodaeth gyfredol am y sector, byddwch yn chwarae rhan allweddol wrth gyflwyno’r cwricwlwm ac yn asesu ystod eang o gyrsiau gan gynnwys y ddarpariaeth Ysgolion, cyrsiau amser llawn, aml-sgiliau, prentisiaethau a chyrsiau lefel uwch.

Fel rhan o’r rôl, rhaid ichi feddu ar gymhwyster Lefel 3 mewn Gwaith Brics/Coed, cymwysterau llythrennedd a rhifedd Lefel 2 (TGAU neu’r cyfwerth) a byddwch yn hapus i ennill cymhwyster addysgu.

Rydym yn chwilio am unigolion ysbrydoledig sydd â gwybodaeth dda o reoliadau perthnasol. Rhaid ichi fod yn barod i rannu eich gwybodaeth a’ch profiad o ddarparu hyfforddiant technegol.

Byddwch yn datblygu ac yn defnyddio ystod eang o strategaethau addysgu, gan gynnwys defnyddio TGCh, i sicrhau ardderchowgrwydd o ran addysgu a dysgu ac i gyflawni targedau cwrs at ddibenion cadw a chyrhaeddiad. 

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth)