Business Administration Apprentice

Are you looking to kick start your career in Business Administration? If so, we may have the perfect position here at Bridgend College.

With this exciting opportunity, you will undertake a Business Administration Apprenticeship Level 3 with the Work-Based Learning (WBL) Department at Bridgend College. Not only that, you will gain invaluable skills and experience that will accelerate and progress your career.

What we're looking for in you:

  • To manage a caseload of apprentices for all administrative purposes for the duration of the WBL programme To establish effective working relationships with internal and external parties Maintain database(s) with accurate information Distribution of certificates To assist with induction and enrolment processes To support the WBL department to achieve income contract and key performance targets. To provide excellent customer service. To undertake in-service training for professional development as and when required. To contribute to the Annual Self Assessment and Development Planning process. Complete a Business Administration Apprenticeship

You will have a minimum of 5 GCSEs at Grade 'C' or above or equivalent and must include English and Mathematics. With excellent organisational and IT skills, you will have the ability and confidence to work with administration systems.

The above post is subject to a satisfactory Standard DBS disclosure. 

For more information, please click the link below:

Job Information Pack

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

 

Prentis Gweinyddu Busnes - Dysgu Seiliedig ar Waith Llawn amser (37 awr yr wythnos) - Contract cyfnod penodol o 2 flynedd Cyflog: Blwyddyn 1 - £12,000 Blwyddyn 2 - Isafswm Cyflog Cenedlaethol

Ydych chi’n dymuno rhoi sbardun i’ch gyrfa yn y maes Gweinyddu Busnes? Os felly, mae’r swydd berffaith gennym yma yng Ngholeg Penybont.

Fel rhan o’r cyfle cyffrous hwn, byddwch yn ymgymryd â Phrentisiaeth Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes gyda’r adran Dysgu Seiliedig ar Waith yng Ngholeg Penybont. Byddwch hefyd yn ennill sgiliau a phrofiad gwerthfawr tu hwnt a fydd yn rhoi hwb i’ch gyrfa ac yn eich helpu i wneud cynnydd.

Yr hyn rydym yn chwilio amdano:

  • Rheoli llwyth achosion at ddibenion gweinyddu hyd ddiwedd y rhaglen Dysgu Seiliedig ar Waith Sefydlu perthnasau gwaith effeithiol gyda phartïon mewnol ac allanol Cadw cronfeydd data gyda gwybodaeth gywir Dosbarthu tystysgrifau Cynorthwyo’r prosesau cynefino a chofrestru Cefnogi’r adran Dysgu Seiliedig ar Waith i gyflawni ei thargedau perfformiad Darparu gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid Ymgymryd â hyfforddiant mewnol er datblygiad proffesiynol yn ôl yr angen Cyfrannu at y broses Cynllunio Datblygiad a Hunanasesu Blynyddol Cwblhau Prentisiaeth Gweinyddu Busnes

Bydd gennych o leiaf 5 TGAU gradd C neu uwch neu gyfwerth, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg. Ynghyd â sgiliau trefnu a TG gwych, bydd y gallu a’r hyder gennych i weithio â systemau gweinyddu.

Mae’r swydd uchod yn ddibynnol ar ddatgeliad DBS boddhaol. 

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen isod:

Pecyn Swydd-wybodaeth