Gower College Swansea

Tutor Assessor Electro-technical and Renewables

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£24,917.00 - £27,422.00 Per Annum
Posted
12 Oct 2021
Closes
25 Oct 2021
Ref
OCT20210284
Subject Area
Engineering
Job Function
Academic Support
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: ElectroTechnicalandRenewablesTutorAssessor-JDPS-July2021.doc

Due to expansion of the Construction learning area, exciting opportunities have arisen for suitably qualified Electricians to join a highly motivated and committed team.

With an up to date knowledge of the industry and possessing a Level 3 or equivalent qualification in Electrical installation or a related subject, you will possess a current Electrical Inspection and Testing and 18th Edition regulations electrical qualification. You will also ideally possess or be willing to work towards a TAQA/V1 award.

You will be able to support, motivate and inspire students and adopt a flexible and professional approach to working patterns.

This is a permanent full time position but we would also welcome applications from candidates who are seeking to work part time. We offer an attractive benefits package including LGPS pension scheme and generous holiday entitlement.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Tiwtor Asesydd Electro-dechnegol ac Ynni Adnewyddadwy

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Attachments: ElectroTechnicalandRenewablesTutorAssessor-JDPS-July201(CYM).docx

Wrth i’n maes dysgu Adeiladu ehangu, mae cyfleoedd cyffrous wedi codi i Drydanwyr cymwysedig â chymwysterau addas ymuno â thîm ymroddedig.

Bydd gennych wybodaeth gyfredol am y diwydiant, cymhwyster Lefel 3 (neu gyfwerth) mewn gosodiadau trydanol neu bwnc cysylltiedig. Bydd hefyd gennych gymhwyster Arolygu a Phrofi Trydanol yn ogystal â chymhwyster rheoliadau trydanol (18fed fersiwn). Yn ddelfrydol bydd gennych ddyfarniad TAQA/V1.

Byddwch yn medru cefnogi, ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr ac yn mabwysiadu dull hyblyg a phroffesiynol o weithio.

Mae hon yn swydd amser llawn a pharhaol, ond rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n dymuno gweithio’n rhan-amser. Rydym yn cynnig pecyn buddion deniadol, gan gynnwys cynllun pensiwn LGPS a gwyliau blynyddol hael.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

 

Similar jobs

Similar jobs