Hourly Paid Lecturer in Skills

We have an exciting opportunity to join our passionate and enthusiastic team at Bridgend College. As an Hourly Paid Lecturer, you will plan, develop, evaluate and deliver the curriculum content of programmes effectively and efficiently. You will have up to date knowledge and experience of course delivery, with excellent interpersonal skills and the ability to relate to a wide and diverse student population, you will be able to motivate learners of all ages and backgrounds.

If you feel you could contribute to the teaching and learning within this field, we want to hear from you! For more information, click on the Job Information Pack 

Bridgend College recognises its responsibility to ensure the safety and wellbeing of all students. We apply a rigorous process of checking the suitability of staff and volunteers to work with children and vulnerable adults. The above post is subject to a satisfactory Enhanced DBS disclosure and registration as a FE Teacher with the Education Workforce Council. 

Bridgend College is accredited to the Disability Confident Employer award, part of this means a commitment to interview all disabled applicants who meet the essential criteria for a job vacancy and consider them on their abilities.

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Darlithydd Sgiliau a delir yn ôl yr awr

Noder, contract a delir yn ôl yr awr yw hon, sy’n golygu na ellir gwarantu dyddiau ac oriau penodol - fe’u cynigir ar sail achlysurol, ad hoc, i fodloni anghenion y gwasanaeth, felly gallant amrywio.

Digymhwyster: £21,135 - £24,943 y flwyddyn (pro rata)
Cymwysedig: £26,910 - £41,597 y flwyddyn (pro rata)

Mae gennym gyfle cyffrous i ymuno ag ein t?m brwdfrydig ac angerddol yng Ngholeg Penybont. Fel Darlithydd a delir yn ôl yr awr, byddwch yn cynllunio, datblygu a darparu cynnwys y cwricwlwm yn effeithiol ac effeithlon. Bydd gennych ddealltwriaeth a gwybodaeth ddiweddar o'r ddarpariaeth o gyrsiau, gyda sgiliau rhyngbersonol rhagorol a'r gallu i uniaethu â phoblogaeth eang ac amrywiol o fyfyrwyr, byddwch yn gallu ysgogi dysgwyr o bob oed a chefndir.

Os teimlwch y gallech gyfrannu at yr addysgu a'r dysgu o fewn y maes hwn, rydym am glywed wrthoch chi! Am fwy o wybodaeth, cliciwch ar y Pecyn Gwybodaeth Swydd

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses drylwyr i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus. Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a chofrestriad fel Athro Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg. 

Mae Coleg Penybont yn Gyflogwr Hyderus o Ran Anabledd achrededig, ac fel rhan o hyn rydym yn ymrwymo i roi cyfweliad i bob ymgeisydd anabl sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, ac i’w hystyried ar sail eu medrusrwydd.

Noder: Cynhelir cyfweliadau o bell drwy gynadledda fideo felly bydd angen mynediad i gyfrifiadur/dyfais gyda gwe-gamera.