Gower College Swansea

0.5 Science Laboratory Technician - Maternity Cover

1 day left

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£18,688.00 - £19,090.00 Per Annum, Pro Rata
Posted
08 Oct 2021
Closes
22 Oct 2021
Ref
SEP20216120
Subject Area
Science
Job Level
Technician
Job Function
Academic Support
Contract Type
Fixed Term
Hours
Full Time

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking

Attachments: ScienceTechnician-JDPS.doc

An exciting opportunity has arisen for a Laboratory Technician to support the increase in science provision within the College.  You will be responsible for preparing and organising materials for a variety of science practicals, including chemistry and biology.  You will ensure that all resources are in place for learners to use during practical sessions and that a safe working environment is maintained.

Ideally with a science background and a current knowledge of Health and Safety regulations, you will preferably possess a Level 2 qualification or equivalent and ideally a qualification in Health and Safety.

The successful candidate will have sound administration skills and be proficient in the use of spreadsheets and databases.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

 

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: ScienceTechnician-JDPS(CYM).doc

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Dechnegydd Labordy gefnogi’r cynnydd yn y ddarpariaeth Wyddoniaeth ledled y Coleg. Byddwch yn gyfrifol am baratoi a threfnu offer ar gyfer amrywiaeth eang o ymarferion, gan gynnwys cemeg a bioleg. Byddwch yn sicrhau bod yr holl gyfleusterau yn eu lle fel y gall dysgwyr eu defnyddio yn ystod sesiynau ymarferol, yn ogystal â sicrhau bod yr amgylchedd gwaith diogel yn cael ei gynnal.

Yn ddelfrydol, bydd gennych gefndir ym maes gwyddoniaeth a gwybodaeth gyfredol o reoliadau Iechyd a Diogelwch, ynghyd â chymhwyster lefel 2 neu’r cyfwerth mewn Iechyd a Diogelwch.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol sgiliau gweinyddu da a bydd yn medru defnyddio taenlenni a chronfeydd data.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).