Gower College Swansea

Work Placement Coordinator

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£21,208.00 - £23,086.00 Pro Rata
Posted
06 Oct 2021
Closes
19 Oct 2021
Ref
SEP20213561
Job Function
Careers Advice
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Gower College Swansea are seeking a passionate and organised Work Placement Coordinator who will take responsibility for securing meaningful and challenging placements for our students with additional learning needs.

Attachments: WorkPlacementCo-ordinator-JDPS-Oct21.doc

Benefits: Business Support

You will be a determined individual who is driven to support our students to achieve the goal of employment or supported employment. With experience of the work placement process, you will support with recruitment activities, risk assessments, record keeping and vetting all while acting with confidentiality. 

With existing knowledge of Additional Learning Needs, you will possess a level 3 qualification in coaching, employability training or work placements.  You will also hold 5 GCSE passes (grades A-C) including Maths and English or equivalent. Knowledge of Health and Safety principles would be advantageous.

The ideal individual for this role will have a pro-active, self-motivated approach to their job responsibilities, experience in building and maintaining positive relationships and the skills to work with confidence as part of a team or independently.

Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

Appointments will normally be made to the bottom of the salary scale with annual increments on 1st August each year (subject to completing 6 months service).

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn chwilio am Gydlynydd Lleoliadau Gwaith angerddol a threfnus i sicrhau lleoliadau gwaith ystyrlon a heriol i’n myfyrwyr ag anghenion dysgu ychwanegol.

Attachments: WorkPlacementCo-ordinator-JDPS-Oct21(CYM).doc

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim.

Byddwch yn unigolyn penderfynol sy’n angerddol am gefnogi myfyrwyr i sicrhau cyflogaeth neu leoliad gwaith. Yn meddu ar brofiad o weithredu’r broses lleoliad gwaith, byddwch yn cynorthwyo gyda gweithgareddau recriwtio, asesiadau risg, cadw cofnodion a fetio, gan gynnal cyfrinachedd ar bob adeg.

Bydd gennych wybodaeth gyfredol am Anghenion Dysgu Ychwanegol a chymhwyster lefel 3 mewn hyfforddi, hyfforddi cyflogadwyedd neu leoliadau gwaith. Bydd hefyd gennych 5 pas TGAU (graddau A-C) neu’r cyfwerth, gan gynnwys Mathemateg a Saesneg. Byddai meddu ar wybodaeth am egwyddorion Iechyd a Diogelwch yn fanteisiol.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol ymagwedd ragweithiol, hunan-gymhelliant o ran cyflawni dyletswyddau’r rôl, profiad o feithrin a chynnal perthnasau a sgiliau i weithio fel rhan o dîm neu’n annibynnol.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.

Fel rheol, bydd penodiadau yn cael eu gwneud ar waelod y raddfa gyflog gyda chynyddrannau blynyddol ar 1 Awst bob blwyddyn (ar yr amod eich bod wedi cwblhau 6 mis o wasanaeth).

 

Similar jobs

Similar jobs