Casual Trainers in Motor Vehicle

We have a terrific opportunity for passionate trainers to deliver the following courses in our newly opened state-of-the-art STEAM academy on our Pencoed campus. The STEAM Academy is a flagship for showcasing 21st-century teaching and learning, bringing economic and cultural growth to the Bridgend County Borough area. 

  • IMI Level 2 Award in Electric/Hybrid Vehicle Routine Maintenance Activities and Level 3 Award in Electric/Hybrid Vehicle System Repair and Replacement. IMI Level 2 Award in MOT Testing (Classes 4 & 7)

Delivery options may be day or evening and schedules of courses will be required for our dedicated new workshops. 

We ask that you have the following qualifications in order to deliver the Electric/Hybrid Courses.

  • IMI Level 4 Award in the diagnosis, Testing and Repair of Electric/Hybrid vehicles and Components. Level 3 VCQ or NVQ in Light Vehicle Maintenance and Repair PGCE (desirable) Assessor Award (TAQA L3)

We require the following qualifications in order for you to deliver on our MOT Testing Course.

  • Level 3 VCQ or NVQ in Light Vehicle Maintenance and Repair Level 2 Award in MOT Testing (Classes 4 and 7) Full driving licence PGCE (desirable) Assessor Award (TAQA L3)

Duties may include:

  • Assessment planning Methods of assessment Feedback Recording evidence

For more information, click on the job information pack below: 

Job Information Pack

Bridgend College STEAM Academy

Please note: Interviews may be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

  Hyfforddwyr Cerbydau Modur Achlysurol

Mae cyfle gwych gennym i hyfforddwyr angerddol gyflwyno’r cyrsiau canlynol yn ein Hacademi STEAM newydd sbon o’r radd flaenaf ar ein Campws Pencoed. Mae’r Academi STEAM yn fanerlong ar gyfer arddangos dysgu ac addysgu’r 21ain ganrif, gan ddod â thwf economaidd a diwylliannol i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. 

  • Dyfarniad IMI Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw Cerbydau Trydanol/Hybrid a Lefel 3 mewn Atgyweirio Systemau Cerbydau Trydanol/Hybrid Dyfarniad IMI Lefel 2 mewn Profion MOT (Dosbarthiadau 4 a 7)

Gall opsiynau darparu fod yn y dydd neu’r nos, a bydd angen amserlenni cyrsiau ar gyfer ein gweithdai pwrpasol newydd. 

Gofynnwn fod gennych y cymwysterau canlynol i gyflwyno’r cyrsiau Cerbydau Trydanol/Hybrid.

  • Dyfarniad IMI Lefel 4 mewn Gwneud Diagnosis, Profi ac Atgyweirio Cerbydau a Chydrannau Trydanol/Hybrid. VCQ neu NVQ Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn TAR (dymunol) Dyfarniad asesu (TAQA L3)

Mae’r cymwysterau canlynol yn ofynnol er mwyn ichi gyflwyno’r cwrs Profion MOT.

  • VCQ neu NVQ Lefel 3 mewn Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn Dyfarniad Lefel 2 mewn Profion MOT (Dosbarthiadau 4 a 7) Trwydded yrru lawn TAR (dymunol) Dyfarniad asesu (TAQA L3)

Gall dyletswyddau gynnwys:

  • Cynllunio asesiadau Dulliau asesu Adborth Cofnodi tystiolaeth

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn swydd-wybodaeth isod: 

Pecyn Swydd-wybodaeth

Academi STEAM Coleg Penybont

Noder: Gellir cynnal cyfweliadau o bell drwy fideo gynadledda, felly bydd angen mynediad at gyfrifiadur/dyfais a gwe-gamera