Casual CIM Digital Marketing Tutor

Do you have knowledge and experience as a digital marketer that you'd like to share? We are currently seeking an eager and driven individual to pass on their industry skills and experience to students currently pursuing a Level 3/4 digital marketing qualification.

Your Tasks:

  • Plan, prepare and deliver short courses across Bridgend and/or virtually Pass on industry experience, transferring your skills and knowledge into learning programmes and assessments. Supervise a work area to ensure safety is met

Role Requirements:

  • Someone who is enthusiastic and creative who works well with others Proactive work ethic Natural ability to support and motivate Marketing degree or equivalent qualification in subject specialism area C&G 7307 Teacher Training Certificate or PTLLS or equivalent or proven teaching ability at this level Experience in teaching professional/vocational qualifications. Enjoys building engaging relationships with students and making a difference in their learning experience.

Job Information Pack

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

 

Tiwtor Marchnata Digidol CIM Achlysurol

Oes gennych chi wybodaeth a phrofiad fel marchnatwr digidol yr hoffech chi eu rhannu? Rydyn ni’n chwilio am unigolyn brwdfrydig cryf ei gymhelliant i rannu ei sgiliau a’i brofiad o’r diwydiant â myfyrwyr sy’n dilyn cymhwyster Lefel 3/4 mewn marchnata digidol ar hyn o bryd.

Eich Tasgau:

  • Cynllunio, paratoi a chyflwyno cyrsiau byr ar draws Pen-y-bont ar Ogwr a/neu’n rhithwir Rhannu profiad o’r diwydiant; gan drosglwyddo eich sgiliau a’ch gwybodaeth i’r rhaglenni dysgu ac asesiadau. Goruchwylio man gweithio i sicrhau diogelwch.

Gofynion y Rôl:

  • Rhywun brwdfrydig a chreadigol sy’n gweithio’n dda ag eraill Ethig gwaith rhagweithiol Gallu naturiol i gefnogi ac ysgogi Gradd mewn marchnata neu gymhwyster cyfwerth Tystysgrif Hyfforddi Athrawon 7307 C&G neu PTLLS neu gyfwerth neu allu profedig i ddysgu ar y lefel yma. Profiad o ddysgu cymwysterau proffesiynol/galwedigaethol. Mwynhau datblygu perthnasau â myfyrwyr a gwneud gwahaniaeth yn eu profiad dysgu.

Pecyn Gwybodaeth Swydd