Casual Trainer in Animal Care

A fantastic opportunity has arisen for an enthusiastic tutor to teach the following:

City & Guilds Level 2:

  • Dog Walking Pet Sitting

Agored Cymru units

  • Canine Health & Welfare Small animal health Exotic Animal Care Canine first aid Dog Training skills level 2 Dog training skills level 3 Looking after puppies and dogs  Understanding the behaviour of dogs

We ask that the tutor holds an HND in Animal Care & knowledge of canine care.

Duties may include:

  • Assessment planning Methods of assessment Feedback Recording evidence

For more information, click on the job information pack below: 

Job Information Pack

Please note: Interviews will be held remotely via video conferencing so access to a PC/device with a webcam is required.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

  Hyfforddwr Gofal Anifeiliaid Achlysurol

Mae cyfle gwych wedi codi i diwtor brwdfrydig addysgu'r canlynol;

Lefel 2 City & Guilds:

  • Cerdded Cwn  Gofalu am Anifeiliaid Anwes

Unedau Agored Cymru

  • Iechyd a Lles Cwn Iechyd anifeiliaid bach Gofal Anifeiliaid Egsotig Cymorth cyntaf cwn Sgiliau Hyfforddi Cwn Lefel 2 Sgiliau Hyfforddi Cwn Lefel 3 Edrych ar ôl cwn a chwn bach  Dealltwriaeth o ymddygiad cwn

Bydd gennych HND mewn Gofal Anifeiliaid, yn ogystal ? gwybodaeth am ofal cwn. 

Gall dyletswyddau gynnwys: 

  • Cynllunio asesiadau Dulliau asesu Adborth  Cofnodi tystiolaeth

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y pecyn gwybodaeth swydd isod: 

Pecyn Gwybodaeth Swydd

Noder: Caiff cyfweliadau eu cynnal o bell drwy fideo gynadledda, felly bydd angen mynediad at gyfrifiadur/dyfais â gwe-gamera.