Casual Tutor in Excel

Do you have a lot of experience with Microsoft Excel and would want to share your knowledge with others? We're searching for someone that is excited and driven to teach our students about Excel. You'll be able to deliver Excel spreadsheets ranging from basic to advanced, including Macros, Pivot tables, V Lookup, and more.

Your Tasks:

  • Plan, prepare and deliver short courses across Bridgend and/or virtually Pass on experience, transferring your skills and knowledge into learning programmes and assessments. Supervise a work area to ensure safety is met

And remember if you haven't had previous experience of being a tutor, but do have industry experience, we want to hear from you!

Role Requirements:

  • Someone who is enthusiastic and creative who works well with others Proactive work ethic Natural ability to support and motivate Experience in using Microsoft Excel Educated to Level 3/4 Enjoys building engaging relationships with students and making a difference in their learning experience.

Job Information Pack

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

  Tiwtor Excel Achlysurol

Oes gennych chi lawer o brofiad o ddefnyddio Microsoft Excel, a hoffech chi rannu eich gwybodaeth ag eraill? Rydyn ni’n chwilio am rywun cyffrous a brwdfrydig i ddysgu ein myfyrwyr sut i ddefnyddio Excel. Byddwch yn gallu creu a defnyddio taenlenni Excel sy’n amrywio o rai syml i rai cymhleth, gan ddefnyddio nodweddion megis Macros, tablau Pivot, V Lookup, a mwy.

Eich Tasgau: 

  • Cynllunio, paratoi a chyflwyno cyrsiau byr ar draws Pen-y-bont ar Ogwr a/neu’n rhithwir. Rhannu profiad o’r diwydiant; gan drosglwyddo eich sgiliau a’ch gwybodaeth i’r rhaglenni dysgu ac asesiadau. Goruchwylio man gweithio i sicrhau diogelwch.

A chofiwch, os nad oes gennych brofiad o fod yn diwtor, ond mae gennych brofiad diwydiannol, hoffem glywed gennych!

Gofynion y Rôl:

  • Rhywun brwdfrydig a chreadigol sy’n gweithio’n dda ag eraill Ethig gwaith rhagweithiol Gallu naturiol i gefnogi ac ysgogi Profiad o ddefnyddio Microsoft Excel Wedi cael addysg hyd at safon Lefel 3/4 Mwynhau datblygu perthnasau â myfyrwyr a gwneud gwahaniaeth yn eu profiad dysgu.

Pecyn Gwybodaeth Swydd