Casual BHS Equine Tutor

Do you have equine expertise you'd like to share? We are searching for a passionate and motivated professional who can pass on their industry skills and expertise to students pursuing a BSH Stage 1, 2, or 3 qualification. These part-time courses will be offered at our Pencoed campus.

Your Tasks:

  • Plan, prepare and deliver short courses across Bridgend and/or virtually Pass on industry experience, transferring your skills and knowledge into learning programmes and assessments. Supervise a work area to ensure safety is met

And remember if you haven't had previous experience of being a tutor, but do have industry experience, we want to hear from you!

Role Requirements:

  • Someone who is enthusiastic and creative who works well with others Proactive work ethic Natural ability to support and motivate Educated to BHS Level 4 and registered with the BHS Enjoys building engaging relationships with students and making a difference in their learning experience.

Job Information Pack

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

 Tiwtor Ceffylau BHS Achlysurol

Oes gennych chi arbenigedd mewn ceffylau yr hoffech chi ei rannu? Rydyn ni’n chwilio am weithiwr angerddol a brwdfrydig a all drosglwyddo ei sgiliau a’i brofiad o’r diwydiant i fyfyrwyr sy’n dilyn cymhwyster BHS Lefel 1, 2 neu 3. Bydd y cyrsiau rhan amser hyn yn cael eu darparu ar ein campws Pencoed.

Your Tasks:

  • Cynllunio, paratoi a chyflwyno cyrsiau byr ar draws Pen-y-bont ar Ogwr a/neu’n rhithwir Rhannu profiad o’r diwydiant; gan drosglwyddo eich sgiliau a’ch gwybodaeth i’r rhaglenni dysgu ac asesiadau. Goruchwylio man gweithio i sicrhau diogelwch.

A chofiwch, os nad oes gennych brofiad o fod yn diwtor, ond mae gennych brofiad diwydiannol, hoffem glywed gennych!

Gofynion y Rôl:

  • Rhywun brwdfrydig a chreadigol sy’n gweithio’n dda ag eraill Ethig gwaith rhagweithiol Gallu naturiol i gefnogi ac ysgogi Wedi cael addysg hyd at safon BHS Lefel 4 ac wedi cofrestru â’r BHS Mwynhau datblygu perthnasau â myfyrwyr a gwneud gwahaniaeth yn eu profiad dysgu.

Pecyn Gwybodaeth Swydd