Gower College Swansea

Administrators

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
SEP20212859
Posted
10 Sep 2021
Closes
27 Sep 2021
Ref
SEP20212859
Contract Type
Temporary
Hours
Part Time

We are seeking experienced administrators to fill a variety of temporary roles across the College.  Excellent IT skills are essential as are excellent written and verbal communication skills and customer service skills.  You should also have a Level 2 (GCSE or equivalent) Maths & English qualification.

Benefits: 28 days holiday, plus 5 closure days and 8 bank holidays, Local Government Pension scheme, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking


Applications may be submitted in Welsh and will be treated no less favourably than applications submitted in English.  Gower College Swansea recognises the importance of delivering its services in Welsh and recognises the need to grow its bilingual workforce.  We therefore encourage applications from candidates who can demonstrate good Welsh Language skills

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment.  Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

 

Gweinyddwyr

Benefits: 28 diwrnod o wyliau, yn ogystal â 5 diwrnod cau ac 8 gwyl banc, Aelodaeth o'r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, amrywiaeth o fanteision i weithwyr gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Rydym yn chwilio am swyddogion gweinyddol profiadol i lenwi amrywiaeth o rolau dros dro ar draws y Coleg. Mae sgiliau TG ardderchog yn hanfodol ynghyd â sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig ardderchog a sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid. Dylech hefyd feddu ar gymhwyster Lefel 2 (TGAU neu’r cyfwerth) mewn Mathemateg a Saesneg.

Ni cheir ceisiadau Cymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg. 

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc ac yn disgwyl i’r holl staff rhannu’r ymrwymiad hwn. Bydd penodiadau eu gwneud ar sail gwiriad DBS manylach a bydd gofyn i chi ymaelodi â Chyngor Gweithlu Addysg Cymru