Tutor in Engineering

Location
Haverfordwest, Pembrokeshire (Sir Benfro)
Salary
£21,189 - £29,295 per annum, pro rata; £14.51 - £20.07 per tutor hour
Posted
09 Sep 2021
Closes
26 Sep 2021
Subject Area
Engineering
Job Level
Tutor
Job Function
Academic Support
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

If you are a welding or fabrication specialist who is looking to pass your skills on to the next generation, Pembrokeshire College has an exciting opportunity for a Tutor to join a College that puts learning, teaching and student success first.  Working within the Faculty of Engineering, Construction and Computing you will join a highly motivated and professional team developing critical and future facing skills.

Salary Details:        

£21,189 - £25,534 BAR £26,366 - £29,295 pro rata 

£14.51 - £17.49 BAR £18.06 - £20.07 per tutor hour         

Contract Type:          

Fixed Term to 30th June 2022

Hours of work:       

22 hours per week

Qualifications:

It is essential to hold a minimum level 3 craft qualification in Welding or Fabrication. A level 4 or above qualification would be advantageous.      

Experience:

You will have significant Engineering Construction industrial experience.

Please see attached advert and job description for further details about this vacancy.

All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.

Please note: Successful candidates will be required to undertake an enhanced DBS check prior to commencing work (this is to be paid for by the individual at a cost of £40).

With effect from 1st April 2016 all FE Support Workers in Wales are required to register with the Education Workforce Council (EWC), prior to commencing employment (this is to be paid for by the  individual  at a cost of £15).

Pembrokeshire College particularly welcomes applications from:  applicants with good Welsh language verbal communication skills /Applicants with disabilities / Armed Forces Reservists / Job share applicants.  All College employees are required to safeguard and promote the welfare of children and vulnerable adults.   

Please ensure that the current version of the application form is completed for all vacancies.  The current version of the application form is attached to this vacancy.

Closing Date: Midnight, Sunday 26th September 2021

To apply for this vacancy, please download the attached application form and return this to recruitment@pembrokeshire.ac.uk

 

Tiwtor mewn Peirianneg

Arbenigedd - Weldio / Ffabrigo

(0.6 FTE sy'n cyfateb i 3 diwrnod)

Os ydych chi'n arbenigwr weldio neu ffabrigo sy'n edrych i drosglwyddo eich sgiliau i'r genhedlaeth nesaf, mae gan Goleg Sir Benfro gyfle cyffrous i Diwtor ymuno â choleg sy'n rhoi dysgu, addysgu a llwyddiant myfyrwyr yn gyntaf. Gan weithio o fewn y Gyfadran Peirianneg, Adeiladu a Chyfrifiadura byddwch yn ymuno â thîm proffesiynol uchel ei gymhelliant i ddatblygu sgiliau critigol sy'n wynebu'r dyfodol.

Manylion Cyflog:  

£21,189 - £25,534 BAR £26,366 - £29,295 pro rata

 £14.51 - £17.49 BAR £18.06 - £20.07 fesul awr tiwtor

Math o Gontract:   Cyfnod Penodol hyd 30 Mehefin 2022

Oriau gwaith:  22 awr yr wythnos

Cymwysterau:   Mae'n hanfodol bod â chymhwyster crefft lefel 3 o leiaf mewn Weldio neu Ffabrigo. Byddai cymhwyster lefel 4 neu'n uwch yn fanteisiol.

Profiad:   Bydd gennych brofiad diwydiannol sylweddol mewn Adeiladu Peirianneg.

Gweler yr hysbyseb a’r disgrifiad swydd atodol am fanylion pellach am y swydd.

Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Noder: Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus gael archwiliad DBS manwl cyn dechrau gweithio (telir hyn gan yr unigolyn ar gost o £40).

Yn weithredol o 1af Ebrill 2016, mae'n ofynnol i bob Gweithiwr Cymorth AB yng Nghymru gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, cyn dechrau cyflogaeth (telir hyn gan yr unigolyn am gost o £15).

Mae Coleg Sir Benfro yn croesawu’r canlynol yn arbennig: ymgeiswyr sydd â sgiliau cyfathrebu llafar Cymraeg da / ymgeiswyr ag anableddau / Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog / ymgeiswyr rhannu swyddi. Mae'n ofynnol i holl weithwyr y Coleg ddiogelu a hyrwyddo lles plant ac oedolion agored i niwed.

Gwnewch yn siwr bod fersiwn gyfredol y ffurflen gais wedi'i chwblhau ar gyfer pob swydd wag. Mae fersiwn gyfredol y ffurflen gais ynghlwm wrth y swydd wag hon.

Dyddiad Cau: Hanner Nos, Nos Sul 26 Medi 2021

I wneud cais am y swydd wag hon, lawrlwythwch y ffurflen gais amgaeedig a'i dychwelyd i recruitment@pembrokeshire.ac.uk