Gower College Swansea

Lecturers Accounting (AAT/ACCA/A Level) - Bank

2 days left

Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
£14.61 - £26.73 Per Hour
Posted
07 Sep 2021
Closes
20 Sep 2021
Ref
SEP20212080
Subject Area
Accounting and Finance
Job Level
Lecturer
Job Function
Academic Support
Contract Type
Fixed Term
Hours
Part Time

We are looking to create a varied bank of experienced, qualified, highly committed and motivated individuals to deliver a number of subject areas (to the WJEC specifications). Successful candidates should possess a relevant degree, have a thorough knowledge of their specialist subject field and ideally a recognised teaching qualification or be willing to work towards one. 

Successful candidates will develop and employ a variety of learning strategies, including the use of ILT, to ensure excellence in teaching and learning and the achievement of course targets for retention and attainment. 

As a confident communicator, with enthusiasm and an innovative approach, you will have the ability to motivate and inspire students to create a positive learning environment leading to an outstanding learner experience. Possessing excellent organisation and problem solving skills you will adopt a flexible approach to working patterns during the daytime and evening.

Gower College Swansea welcomes applications from staff with Welsh Language skills.

Benefits: Pro rata of National contract holiday entitlement, plus pro rata of 5 closure days and pro rata of 8 bank holidays, Teacher's Pension Scheme TPS, a range of employee benefits including salary sacrifice schemes, staff discounts and free parking.

Attachments: GenericLecturerJDPS.doc

Hourly rate: £14.61 - £26.73 per hour (dependent on qualifications and experience).
The purpose of the 'bank' will be to hold successful applications to be used on an ad-hoc basis.

Ad hoc hours

Please indicate at the top of your supporting statement, which subject areas you wish to be considered for.

Business and Management

Accounting (AAT/ACCA/A Level)

Gower College Swansea is committed to safeguarding and promoting the welfare of young people and expects all staff to share this commitment. Appointments are subject to an enhanced DBS check and require registration with the Education Workforce Council for Wales.

For further information about the role including job description and application form please visit the vacancies section of our website via the apply link.

Darlithwyr yng Ngholeg Gwyr Abertawe - banc

Rydym yn chwilio am unigolion profiadaol, cymwysiedig ac ymroddedig i gyflwyno nifer o feysydd dysgu (yn unol â manylebau CBAC). Bydd gan yr ymgeiswyr llwyddiannus radd berthnasol, gwybodaeth drylwyr o’u maes pwnc arbenigol ac, yn ddelfrydol, cymhwyster addysgu cydnabyddedig. Os na fydd ganddynt gymhwyster addysgu, rhaid iddynt fod yn barod i weithio tuag at ennill un.

Bydd yr ygmeiswyr llwyddiannus yn datblygu ac yn cyflwyno nifer eang o strategaethau addysgu, gan gynnwys TGCh, er mwyn sicrhau ardderchogrwydd o ran dysgu ac adysgu, ac i gyflawni targedau at ddibenion cadw a chyrrhaeddiad.

Fel cyfathrebwr hyderus, brwdfrydig sydd yn meddu ar ymagwedd arloesol, byddwch yn medru ysgogi ac ysbrydoli myfyrwyr, i greu amgyclhedd ddysgu cadarnhaol sy’n arwain at brofiad anhygoel i ddysgwyr. Bydd gennych sgiliau trefnu a datrys problemau gwych, a byddwch yn mabwysiadu dull hyblyg o ran gweithio patrymau yn ystod y dydd a gyda’r nos.

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn croesawu ceisiadau gan siaradyr Cymraeg.

Benefits: Hawl i gael gwyliau'r contract cenedlaethol ar sail pro-rata, 5 diwrnod cau pro-rata ac 8 gwyl banc pro-rata, Cynllun Pensiwn Athrawon, amrywiaeth o fanteision i gyflogeion gan gynnwys cynlluniau aberthu cyflog, disgowntiau staff a pharcio am ddim

Attachments: GenericLecturer-JDPS(CYM).doc

Cyfradd fesul awr: £14.61 - £26.73 yr awr (yn ddibynnol ar brofiad a chymwysterau)
Pwrpas y ‘banc’ fydd dal ceisiadau llwyddiannus er mwyn eu defnyddio ar sail ad-hoc

Oriau Ad hoc

Nodwch pa feysydd yr hoffech gael eich ystyried ar eu cyfer ar ddechrau eich datganiad ategol.

Busnes a Rheoli

Cyfrifeg (AAT/ACCA/Safon Uwch)

Mae Coleg Gwyr Abertawe yn ymrwymedig i ddiogelu a hyrwyddo lles pobl ifanc, a disgwylir o bob aelod o staff gydymffurfio â’r ymrwymiad hwn. Mae penodiadau’n destun gwiriad DBS manylach a bydd angen ichi gofrestri gyda Chyngor Gweithlu Addysg Cymru.